Janez Žiga Popovič

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Mar 11 09:02:48 CET 2006


Od: "Peter Weiss" <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Za: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 10. marec 2006 16:12
Zadeva: ZRC SAZU -- Historični seminar

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti vabi na predavanje


Med barokom in razsvetljenstvom: slovaropisna in pravopisna dela Janeza Žiga 
Valentina Popoviča

Janez Žiga Valentin Popovič (v nemški literaturi Johann Siegmund Valentin 
Popowitsch), ki je bil rojen leta 1705 v Arclinu pri Vojniku in je umrl leta 
1774 v Perchtoldsdorfu pri Dunaju, je bil prvi profesor nemškega jezika na 
dunajski univerzi. Sem ga je leta 1753 povabil dunajski nadškof Trautson, ki 
je bil zadolžen za študijska vprašanja. Popovič, eden od najbolj 
svojevoljnih učenjakov svojega časa, je zapustil vrsto rokopisnih del. Med 
temi je tudi njegov avstrijski slovar Vocabula Austriaca et Stiriaca, ki so 
ga v zadnjih dvesto letih večkrat uporabili in katerega izdajo so vedno 
znova zahtevali (npr. prominentni J. G. Herder), vendar pa je postal 
dostopen javnosti šele z izdajo leta 2004. Kot najobsežnejši zgodovinski 
avstrijski slovar ima veliko kulturnozgodovinsko vrednost in vsebuje dvoje 
sestavin: baročne (predvsem pri etimoloških podatkih) in tudi razsvetljenske 
(predvsem pri pomenskih razlagah). Na predavanju naj bi bili obdelani vsi 
bistveni vidiki slovarja, pri čemer - ker gre za homonimni in sinonimni 
slovar - pripada poseben pomen prostorskosti. - V drugem delu predavanja 
bodo na ozadju reformnega pravopisa 18. stoletja predstavljeni Popovičevi 
pravopisni spisi. Obravnavana bodo tudi Popovičeva pisma, predvsem tista, ki 
jih je pisal prijatelju, nürnberškemu zdravniku Jacobu Trewu.


Predaval bo
dr. Richard Reutner

Richard Reutner se je rodil leta 1967 na Dunaju. Po študiju na dunajski 
univerzi, ko je kot glavni predmet končal nemško filologijo, je v letih 
1992-1998 sodeloval pri projektu Krajevna imena dežele Zgornje Avstrije. 
Štiri leta je bil lektor za nemščino na univerzi v Debrecenu na Madžarskem, 
v letih 2002-2004 pa je delal pri projektu Avstrijske narodne banke, 
katerega rezultat je bila izdaja in analiza rokopisa avstrijskega slovarja 
J. Ž. V. Popoviča. V knjižni obliki je izdal tudi Popovičev razdelek o 
dialektih iz njegovih mešanih spisov (2003) in Popovičev prispevek k 
nemškemu pravopisu (2005). Od jeseni 2004 je lektor za nemški jezik in 
književnost na univerzi v Zagrebu. Ves čas svojega pedagoškega dela uči tudi 
na dunajski univerzi, kjer se je lani habilitiral za privatnega docenta za 
germanistično jezikoslovje.


Predavanje bo v torek, 14. marca 2006, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, 
Novi trg 4, 2. nadstropje. Predavanje bo v nemškem jeziku. Vljudno vabljeni!


Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://odmev.zrc-sazu.si/hs. Dodatne informacije o seznamu SlovLit