Ljudje in društva

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 7 09:12:09 CET 2006


Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/občni zbor sd kranj.doc -- zapisnik 
občnega zbora kranjskega SD; za predsednico je bila ponovno izvoljena Vlasta 
Jemec.
Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/zapisnikuo_dec05.doc -- s poročilom 
kranjskega SD obogaten zapisnik seje UO SDS.

Juana Robida (juana.robida na guest.arnes.si), do zdaj predsednica celjskega 
SD, sporoča, da je nova predsednica postala
Alenka Prebičnik Sešel (I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje). 
Dosedanjemu vodstvu hvala, novemu dobre želje! --- miran

Iz Strgarjevih Novic Kluba koroških Slovencev (janez.stergar na guest.arnes.si) 
povzemam informcaijo o življenjskih jubilejih dveh slavistk. "O 70-letnici 
mariborske akademičarke prof.dr. Zinke Zorko [...] so pisali tudi osrednji 
slovenski mediji. Pač pa so (smo) -- zaradi njenega mladostnega videza, 
seveda! -- skoraj spregledali enak jubilej prof. dr. Katje Sturm Schnabl, 
čeprav je takorekoč na svoj jubilej v Ljubljani predstavljala nov 
literarno-zgodovinski zbornik o Berti Bojetu Boeta. Katja (uradno pravzaprav 
Stanislava Katharina) se je rodila 17. 2. 1936 v Celovcu ter bila aprila 
1942 z družino pregnana iz domače Svinče vasi (Zinsdorf) v Nemčijo, v 
izseljensko taborišče Rechnitz in nato Eichstätt. Študij slavistike in 
umetnostne zgodovine na dunajski univerzi je 1973 zaključila z disertacijo o 
slovenskem narečju in ostankih narečja v celovški kotlini, 1973--84 je bila 
sodelavka Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, od 1984 pa poučuje na 
dunajski univerzi slovensko in južnoslovansko literaturo ter kulturno 
zgodovino, od 1999 kot univerzitetna profesorica. Med njenimi objavami velja 
omeniti monumentalno delo Der Briefwechsel Franz Miklosich's mit den 
Südslaven = Korespondenca Frana Miklošiča z južnimi Slovani (1991). Prevedla 
in dopolnila je Geschichte der slowenischen Literatur Marije Mitrović (2001) 
in Trst -- Trieste Borisa M. Gombača (2002)."

Dodatne informacije o seznamu SlovLit