Program izobraževalnega seminarja za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (začetno usposabljanje)

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Feb 17 15:54:17 CET 2006


Od: "Pirih Nataša" <N.Pirih na ff.uni-lj.si>
Za: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 17. februar 2006 11:13


Predlog programa izobraževalnega seminarja za učitelje slovenščine kot 
drugega/tujega jezika (začetno usposabljanje)



UVODNE PRIPOMBE:

- seminar je načeloma namenjen absolventom in svežim diplomantom 
slovenistike

- predvidevamo kotizacijo v višini pribl. 20.000 SIT

- plačila so seveda opravičeni tisti, za katere smo že zdaj zainteresirani, 
da bi delali pri nas (oz. morda celo delajo, pa bi bilo dobro, če bi se še 
malo usposobili),

- na izobraževanje lahko pride kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje, ki jih mi 
določimo (absolvent ali diplomant slovenistike); po opravljenem 
izobraževanju (obvezna prisotnost, aktivno sodelovanje, seminarska naloga) 
dobi neko potrdilo

- sodelovanja ne garantiramo, zaenkrat pa lahko zagotovimo, da bodo 
kandidati za delo na Centru, ki bodo imeli potrdilo o opravljenem 
izobraževanju, imeli prednost.



CILJI:

- seznanjanje z vlogo in pomenom slovenščine kot tujega jezika

- seznanjanje z značilnostmi govorcev slovenščine kot tujega jezika

- seznanjanje z osnovami poučevanja slovenščine kot tujega jezika

- priprava na delo v razredu



ORGANIZACIJSKA OBLIKA:

- seminar naj bi izvedli v marcu in aprilu

- enkrat na teden - morda 8 sred popoldne po 3 šolske ure = 24-urni seminar 
ali celo 8 sred popoldne po 4 šolske ure (2+2)

- od 8. 3. do 26. 4.



Sreda, 8. 3.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik; Nataša Pirih Svetina

Slovenščina kot prvi, drugi in tuji jezik; učenje jezika in razvoj 
sporazumevalne zmožnosti -  temeljni pojmi; Nataša Pirih Svetina

Sreda, 15. 3.

Govorci slovenščine kot tujega jezika -- udeleženci na tečajih Centra; 
organizacijske oblike tečajev, statistični podatki; Mojca Stritar

Sreda, 22. 3.

Osnove poučevanja slovenščine kot tujega jezika; kdo in kaj je učitelj 
slovenščine kot tujega jezika; Tanja Jerman

Sreda, 29. 3.

Opredelitev ravni jezikovnega znanja Tanja Jerman

Učbeniki za učenje slovenščine kot tujega jezika, priročniki in drugo 
uporabno gradivo; Mihaela Knez

Sreda, 5. 4.

Komunikacijski pristop pri učenju in poučevanju slovenščine kot tujega 
jezika; učenje slovnice; delo z učbenikom ABC; Nataša Pirih Svetina

Sreda, 12. 4.

Štiri sporazumevalne dejavnosti in delo z besedilom pri pouku slovenščine 
kot tujega jezika; Mihaela Knez

Sreda, 19. 4.

Posebne oblike učenja slovenščine -- individualni pouk in učenje na daljavo; 
Mojca Stritar in Nataša Pirih Svetina

Sreda, 26. 4.

Pred odhodom v razred: priprava na pouk, učni načrti, programi, projekcije, 
poročila; vaje, popravljanje in odpravljanje napak, odprta vprašanja ., 
Tanja Jerman, Mihaela Knez, Mojca Stritar, Nataša Pirih Svetina



Dodatne informacije o seznamu SlovLit