Logarjevi dnevi in Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Feb 16 23:51:34 CET 2006


From: Mojca Garantini [mailto:mojca.garantini na uni-mb.si]
Sent: Thursday, February 16, 2006 6:34 AM
To: Sollner Anka; Benčina Marjana
Subject: Fw: ProgramMednarodni dialektološki simpozij Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah,

Logarjevi dnevi, Maribor, 24.--25. februar 2006

Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, MariborPETEK, 24. 2. 2006

10.00 Slovesni začetek simpozija (Miklošičeva dvorana)

11.00 Plenarna predavanja (Miklošičeva dvorana)

11.00--11.10 Božena in Emil Tokarz, Bielsko-Biala, Zaslužna profesorica 
doktorica Zinka Zorko, izredna članica Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti

11.10--11.30 Jože Toporišič, O besedju cerkvenjaškega in moščanskega 
štajerskega govora

11.30--11.50 Martina Orožen, Puristično prečiščeni kranjski knjižni jezik v 
nabožnem slovstvu pred normativnim poenotenjem slovenskega knjižnega jezika

11.50--12.10 Han Steenwijk, Padova, Genitive Plural Desinences in Resian 
Feminine a-stem SubstantivesSekcija A (Miklošičeva dvorana)

15.00--15.10 Vera Smole, Prvi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa: 
realnost ali utopija?

15.10--15.20 Andrej N. Soboljev, Marburg, Malyj dialektologičeskij atlas 
balkanskih jazykov: k 10-letiju proekta

15.20--15.30 Josip Lisac, Zadar, Hrvatska dijalektologija u drugoj polovici 
20. stoljeća

15.30--15.40 Pavlo Hrycenko, Kijev, Ukrajins'ka dialektologija drugoi 
polovini xx stolittja: ideji ta rezul'tati

16.40--16.50 Günter Koch, Passau, Morphologische Daten und ihre Darstellung 
auf Punktsymbolkarten

16.50--17.00 Rada Cossutta, Trst, Od Gilliérona do Slovenskega 
dialektološkega leksikalnega atlasa slovenske Istre (SDLA-SI)

17.00--17.10 Ljudmila Bokal, Značilnosti narečnih terminov

17.10--17.20 Pavol Žigo, Bratislava, Slovenská dialektológia v II. polovici 
20. storočiaSekcija B (Predavalnica 2)

15.00--15.10 Marija Stanonik, Slovenska narečna proza

15.10--15.20 Jožica Čeh, Dialektizmi v Potrčevi prozi

15.20--15.30 Duro Blažeka, Čakovec, Gornji međimurski poddijalekt

15.30--15.40 Anita Celinić, Zagreb, Iz fonološke problematike 
gornjosutlanskih govora

16.40--16.50 Jožica Škofic, Prevajanje govorjenega narečnega besedila v 
pisani knjižni jezik

16.50--17.00 Mihaela Koletnik, Uglasbena prekmurska poezija

17.00--17.10 Andreja Žele, Krajevni govor v lokalnih medijih

17.10--17.20 Nada Šabec, Anglicizmi v slovenskih medijih

20.00 Slovesnost ob 70-letnici prof. dr. Zinke Zorko -- neposredni radijski 
prenos v oddajo Akvareli Radia Maribor (Dvorana Antona Trstenjaka, Dvorana 
Borisa Podrecce)

Mihaela Koletnik, Ob življenjskem jubileju profesorice doktorice Zinke Zorko

Zinka Zorko, Samoglasniški sestavi v vzhodnih govorih panonske in štajerske 
narečne skupineSOBOTA

Sekcija A (Miklošičeva dvorana)

9.00--9.10 Ludvik Karničar, Gradec, Iz koroške poljedelske leksike

9.10--9.20 Peter Weiss, Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slovarju z 
etimologijami

9.20--9.30 Mirko Križman, Vpliv nemščine na mariborski nogometni žargon po 
drugi svetovni vojni

10.20--10.30 Mira Menac-Mihalić, Zagreb, Projekt "Istraživanje hrvatske 
dijalektne frazeologije"

10.30--10.40 Karin Marc Bratina, Izražanje negativnih čustev v govoru vasi 
Pregara v slovenski Istri -- pragmatični frazemi

10.40--10.50 Tjaša Jakop, Leksika in frazeologija v Pavlovem glasoslovju 
slovenskega cankovskega narečja

10.50--11.00 Koloman Brenner, Budimpešta, Aktueller Stand des UDSA 
(Ungarndeutscher Sprachatlas)

11.50--12.00 Mijo Lončarić, Zagreb, Dijalektološka istraživanja u Institutu 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje

12.00--12.10 Matej Šekli, Praslovanski stari cirkumfleks v rezijanskem in 
ziljskem narečju slovenščine

12.10--12.20 Ulrich Langanke, Budimpešta, "Sopron: total War" -- Der 
Sprachatlas als Computerspiel: Sprachdatenbanken und AutoadaptivitätSekcija B (Predavalnica 2)

9.00--9.10 Majda Merše, Slovensko besedje v Megiserjevih slovarjih (1592, 
1603) in knjižnojezikovna raba v 16. stoletju

9.10--9.20 Jožica Narat, Slovenske strani neba

9.20--9.30 Branislava Vičar, Posebnosti v izrazni podobi predlogov in 
vezniških besed v književnih delih Antona Šerfa

10.20--10.30 Peter Jurgec, Melita Zemljak Jontes, Metodologija preučevanja 
glasovnega gradiva

10.30--10.40 Irena Stramljič Breznik, Besedotvorje v knjižnem jeziku in 
narečju (Ob primerjavi poskusnega slovarja narečja in besednih družin)

10.40--10.50 Simona Pulko, Dialekti in usvajanje knjižnega jezika v osnovni 
šoli

10.50--11.00 Alenka Valh Lopert, Vpliv narečij na govor Radia Maribor

11.50--12.00 Irena Orel, Krajnsko besediše pisano -- prvi ohranjeni obrnjeni 
slovar iz 17. stoletja

12.00--12.10 Francka Premk, Red, poredu/poredi do reda v slovenski 
protestantiki

12.10--12.20 Andreja Legan Ravnikar, Liturgična terminologija v procesu 
oblikovanja enotne knjižne norme sredi 19. stoletjaSekcija A (Miklošičeva dvorana)

15.00--15.10 Ubavka Gajdova, Skopje, Od istražuvanjata na morfosintaksičkite 
osobenosti na makedonskiot dialekten jazik

15.10--15.20 Klaus Geyer, Vilna, naus dë veld -- 'hinaus der [DAT] Welt 
(lit.)' -- und die Folgen: aktueller Sprachwandel in einem ostfränkischen 
Dialekt

15.20--15.30 Danila Zuljan Kumar, Ponovitev kot potrditev in konverzacijski 
duet

16.20--16.30 Herta Maurer Lausegger, Celovec, Avdiovizualna dialektologija 
in njeni metodološki pristopi

16.30--16.40 Andrejka Žejn, Gradec, Graški leksični raziskovalni projekt --  
uresničevanje prvega delnega cilja

16.40--16.50 Ilijana Krapova, Jovka Tiševa, Plovdiv, Sofija, Clitic 
Reduplication Structures in the Bulgarian Dialects

16.50--17.00 Karmen Kenda-Jež, Slovenska dialektologija v drugi polovici 20. 
stoletjaSekcija B (Predavalnica 2)

15.00--15.10 Silvana Vranić, Reka, O mjesnome govoru Staroda

15.10--15.20 Roberto Dapit, Videm, Slovenska narečja v Furlaniji: odnos do 
matičnega in sosednjega sveta

15.20--15.30 Elizabeta Bernjak, Perspektive preživetja in razvijanja 
manjšinske materinščine pri slovenski manjšini na Madžarskem

16.20--16.30 Vlado Nartnik, Besedotvorne posebnosti privezno-pridevnih besed 
v črnovrškem dialektu Ivana Tominca

16.30--16.40 Bernard Rajh, Glagoli v severozahodnoprleškem govoru

16.40--16.50 Marko Jesenšek, Značilno besedje vzhodnoštajerskega in 
prekmurskega jezika

16.50--17.00 Katja Sturm-Schnabl, Dunaj, Narečna besedila kot zgodovinski 
vir


=========

Od: "Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
Za: "'Miran Hladnik, arnes'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 16. februar 2006 10:23
Zadeva: za slovlit
Po odmevni predstavitvi monografije Ljubezen in krivda Ivana Cankarja dr.
Irene Avsenik Nabergoj je v današnjem Delu izšel obsežna predstavitev
predavateljice novogoriške slovenistike na Politehniki. --- Zoltan JAN

=========

Od: "Sonja Starc" <sonja.starc na guest.arnes.si>
Za: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 15. februar 2006 17:29
Zadeva: cestitke prvi oddaji o zgodovini slovenskga jezika

Čestitke dr. Marku Stabeju in Slavku Hrenu ter vsem sodelujočim
za odlično Kratko zgodovino slovenskega jezika (1. del).
Razgibana in sveža izobraževalna oddaja. --- Sonja StarcDodatne informacije o seznamu SlovLit