[SlovLit] Leksikografski kolokvij

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Feb 14 08:57:40 CET 2006


Od: "Nataša Grzinič" <Natasa.Grzinic na fhs-kp.si>
Poslano: 13. februar 2006 14:10

Oddelek za germanistiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru prireja 4. 
mednarodni leksikografski kolokvij, ki bo v Mariboru med 20. in 22. oktobrom 
2006 in bo posvečen vlogi slovarja pri postopkih prevajanja. Vabimo Vas, da 
se nam pridružite kot avtorji prispevkov ali slušatelji.

Prireditev spada v vrsto mednarodnih leksikografskih kolokvijev, s katerimi 
sta leta 2000 začela Herbert Ernst Wiegand, priznani teoretik slovaropisja, 
in Pavel Petkov, bolgarski germanist. Trije dosedanji kolokviji, ki so 
potekali v Sofiji (2000 in 2002) in Varni (2004), so bili posvečeni 
dvojezičnemu slovaropisju. V Mariboru bomo tematiko razširili na področje 
prevajanja in tako nadaljevali tradicijo nekaterih znanstvenih srečanj, na 
katerih je bila vloga slovarjev v postopkih prevajanja že obravnavana 
(Lexeter, Exeter 1983; Euralex, Innsbruck 1987; Prevajanje in dvojezični 
slovarji, Hong Kong 2002).

Leksikografija in prevajanje sta tradicionalno povezana. Čeprav so slovarji 
med prevajanjem nepogrešljiv referenčni in informacijski vir, prevajalci z 
njimi niso zadovoljni, prav tako pa tudi slovaropisci ne sodelujejo dovolj 
dobro in uspešno s to pomembno skupino slovarskih uporabnikov. Kako 
prevajalec uporablja slovar? Kaj prevajalec pričakuje in zahteva od 
slovarja, da mu bo pri prevajanju v pomoč? Kakšna je vloga prevajalca v 
metaleksikografskem raziskovanju in slovaropisni praksi? Kako naj 
slovaropisec pri svojem delu učinkovito uporabi poglobljena védenja o 
slovarskem uporabniku? Vprašanja se nanašajo na eno- in večjezične splošne 
slovarje, na specialne slovarje ter terminološke zbirke podatkov, dotikajo 
pa se tudi besediloslovja in korpusnega jezikoslovja, saj je vključevanje 
paralelnih besedilnih korpusov v prevajanje že ustaljena praksa.

Pričakujemo prispevke z naslednjih tematskih področij:

-   novosti v oblikovanju zasnove in sestavljanju splošnih eno- in 
večjezičnih slovarjev,
-   prevodni jezikovni in stvarni slovarji,
-   elektronski slovarji in prevajalska orodja,
-   enojezikovni in paralelni korpusi,
-   slovar kot posrednik medkulturnosti,
-   metode empiričnega raziskovanja rabe slovarjev med prevajanjem,
-   jezikovnopolitične razsežnosti leksikografije in translatologije 
(uveljavitev obeh kot samostojnih akademskih disciplin, poklicni profil 
slovaropisca in prevajalca, družbena podpora sestavljanju slovarjev in 
razvoju korpusov).

Prepričani smo, da bo kolokvij pomembno prispeval k vzajemnemu razumevanju 
leksikografije in translatologije ter pospešil sodelovanje na obeh 
raziskovalnih in delovnih področjih. Tematika je tesno povezana z vedno 
večjimi potrebami po prevajanju v globalizacijski družbi.

Delovni jeziki kolokvija so nemščina, slovenščina in angleščina, povzetki 
slovenskih prispevkov bodo prevedeni v nemščino; plenarna predavanja trajajo 
do 60 minut, ostali nastopi do 30 minut. Prispevki bodo objavljeni v 
periodični publikaciji Germanistische Linguistik (2007, Olms Verlag). 
Prosimo, da se prijavite na kolokvij do 31. marca 2006 na naslov 
vida.jesensek na siol.net. Aprila 2006 Vam bomo poslali podatke o možnostih 
namestitve, v začetku septembra 2006 pa še dokončni program kolokvija. --- 
Vida Jesenšek, predsednica organizacijskega odbora Dodatne informacije o seznamu SlovLit