10 let Slovenščine v šoli

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jan 29 09:32:54 CET 2006


Od: "Sonja Starc" <sonja.starc na guest.arnes.si>
Za: "Miran" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 28. januar 2006 18:43
Zadeva: predstavitev Slovenscine v soli

Izšla je revija Slovenščina v šoli. Z dvojno številko (3/4) je zaokrožila 
deset let izhajanja. Revija želi biti prizorišče kritičnih in ustvarjalnih 
strokovnih izmenjav in želi ohranjati pokončno strokovno držo ter biti vez 
med teoretskimi spoznanji in praktičnimi izkušnjami. Kako uspešna je v 
svojem poslanstvu, pa boste ocenili vi, cenjene bralke in cenjeni bralci. 
Sedanjemu uredništvu se izteka mandat, zato pripravlja prostor naslednjemu. 
V pričujoči številki pa vam ponuja v branje strokovno presojo dogajanj ob 
diferenciaciji pouka (Mojca Kovač Šebart), razmislek o pomenu književnega 
pouka pri razvijanju sporazumevalne in kulturne zmožnosti (Boža Krakar - 
Vogel), analize književnih besedil za tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
(Alojzija Zupan Sosič o Mazzinijevem romanu Kralj ropotajočih duhov, Vlado 
Pirc o povesti Frana Milčinskega Ptički brez gnezda in mladinskem romanu 
Dese Muck Pod milim nebom ter Valentina Kobal o romanu Igorja Karlovška 
Gimnazijec); didaktične izkušnje o branju in pisanju interpretacije (Tanja 
Jelenko), o rabi slovenščine na spletu (Jure Šink), zastavljanju vprašanj 
pri pouku književnosti in preverjanju znanja na poklicni maturi (Lidija 
Golc), literarnih besedilih pri razrednih urah (Bojana Reščič Modrijančič) 
in o diferenciaciji pri pouku književnosti v osmem in devetem razredu 
osnovne šole (Renata Škodnik). Prebrali boste lahko tudi tri ocene knjig. 
Slovensko pravopisje v zrcalu Helene Dobrovoljc ocenjuje Bernard Rajh, 
Poglavja iz didaktike književnosti Bože Krakar Vogel Alenka Žbogar, Očete in 
sinove in Zagorske zvonove Silva Faturja pa Anica Grilj. Poročilo o delu v 
evropskem projektu Leonardo da Vinci je prispevala Silva Kastelic. Vabimo 
vas tudi, da preberete razpis osrednjih tem 17. primorskih slovenističnih 
dni 2006 in se nanj odzovete s prispevkom. Želimo vam prijetno in 
ustvarjalno branje. --- Sonja Starc, odgovorna urednica Dodatne informacije o seznamu SlovLit