[SlovLit] Se eno lepo knjizno darilo in Wabila na naricna poezija

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 17 11:13:43 CET 2006


Zadeva: Še eno lepo knjižno darilo

Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI), 1 
(Koper: Annales, 2005; Annales majora), 455 str., ki sta ga napravila Rada 
Cossutta in Franco Crevatin, mi je izročila Vera Smole,  avtorica pa ga je 
na Goljavi 13. 1. 2005 opremila s posvetilom, slove: "Dragemu Miranu z 
željo, da bi se na naslednjem slovenskem kongresu srečali v naši lepi 
Sloveniji." Pod željo se je podpisalo še 14 primorskih in štajerskih 
slavistov. Za darilo se lepo zahvalim, glede lokacije prihodnjega kongresa 
pa naj kolege spomnim na zamujeno priložnost, da bi se izrekli o tem v 
debati, ki je potekala na Slovlitu 15. in 17. novembra 2005 
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/20051115/001383.html in sl.; glej 
tudi Kroniko 1. dec. 2005 --  
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika59.pdf). Prvotni načrt je bil po 
Črtomirjevem zgledu ("med svoje rojake / Slovence gre, in dálej čez njih 
mejo, / do smrti tam preganja zmot oblake") s slovenističnim kongresnim 
misijonom začeti v Trstu in nadaljevati z drugimi za Slovence pomembnimi 
kulturnimi središči zunaj RS (Celovec, Zagreb, Tübingen ...). Potem ko so se 
Tržačani odločili za leto 2007, smo se oprijeli mariborskega predloga in 
prijazne pripravljenosti zagrebških slovenistov, da leta 2006 zborujemo v 
Zagrebu. Prijavilo se je že preko 20 referentov, predvidene teme so za zdaj 
Izdajanje slovenske leposlovne klasike, Slovenski in slovenistični Zagreb, 
Ilirizem, Slovenist v razredu ter Slovenistična in primerjalna literarna 
veda. Upravni odbor SDS je na podlagi stališč, ki so jih prispevali kolegi v 
debati na Slovlitu in v Kroniki, na seji 5. decembra 2005 potrdil Zagreb kot 
kraj naslednjega slovenskega slavističnega kongresa. Prepričljivih 
strokovnih razlogov proti ni navedel nihče, kar se politike tiče, pa je moje 
stališče, naj slavisti za orožje poprimemo zadnji. --- miran

============

Od: "Domen Uršič" <domen.ursic na gmail.com>
Za: <aleksander.bjelcevic na ff.uni-lj.si>
Poslano: 16. januar 2006 17:58
Zadeva: Wabila na narična poezija

Spaštwani! Wabm Was na recital maje narične poezije, ka se bo zgadiu ta 
srida, 18. 1. 2006, na Wiču u študenstkmu domu na Gerbičeu 59. Upam, de bo 
glas wabstau, če bo pa preweč zafušanu, se pa že wnaprej waprawičujem. ---  
Domen Uršič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit