[SlovLit] Se eno lepo knjizno darilo in Wabila na naricna poezija

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 17 13:06:36 CET 2006


Zadeva: Še eno lepo knjižno darilo

Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI), 1 
(Koper: Annales, 2005; Annales majora), 455 str., ki sta ga napravila
Rada 
Cossutta in Franco Crevatin, mi je izročila Vera Smole,  avtorica pa ga
je 
na Goljavi 13. 1. 2005 opremila s posvetilom, slove: "Dragemu Miranu z 
željo, da bi se na naslednjem slovenskem kongresu srečali v naši lepi 
Sloveniji." Pod željo se je podpisalo še 14 primorskih in štajerskih 
slavistov. Za darilo se lepo zahvalim, glede lokacije prihodnjega
kongresa 
pa naj kolege spomnim na zamujeno priložnost, da bi se izrekli o tem v 
debati, ki je potekala na Slovlitu 15. in 17. novembra 2005 
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/20051115/001383.html in sl.;
glej 
tudi Kroniko 1. dec. 2005 --  
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika59.pdf). Prvotni načrt je bil
po 
Črtomirjevem zgledu ("med svoje rojake / Slovence gre, in dálej čez njih

mejo, / do smrti tam preganja zmot oblake") s slovenističnim kongresnim 
misijonom začeti v Trstu in nadaljevati z drugimi za Slovence pomembnimi

kulturnimi središči zunaj RS (Celovec, Zagreb, Tübingen ...). Potem ko
so se 
Tržačani odločili za leto 2007, smo se oprijeli mariborskega predloga in

prijazne pripravljenosti zagrebških slovenistov, da leta 2006 zborujemo
v 
Zagrebu. Prijavilo se je že preko 20 referentov, predvidene teme so za
zdaj 
Izdajanje slovenske leposlovne klasike, Slovenski in slovenistični
Zagreb, 
Ilirizem, Slovenist v razredu ter Slovenistična in primerjalna literarna

veda. Upravni odbor SDS je na podlagi stališč, ki so jih prispevali
kolegi v 
debati na Slovlitu in v Kroniki, na seji 5. decembra 2005 potrdil Zagreb
kot 
kraj naslednjega slovenskega slavističnega kongresa. Prepričljivih 
strokovnih razlogov proti ni navedel nihče, kar se politike tiče, pa je
moja 
misel taka, naj slavisti za orožje poprimemo zadnji. --- miran

============

Od: "Domen Uršič" <domen.ursic na gmail.com>
Za: <aleksander.bjelcevic na ff.uni-lj.si>
Poslano: 16. januar 2006 17:58
Zadeva: Wabila na narična poezija

Spaštwani! Wabm Was na recital maje narične poezije, ka se bo zgadiu ta 
srida, 18. 1. 2006, na Wiču u študenstkmu domu na Gerbičeu 59. Upam, de
bo 
glas wabstau, če bo pa preweč zafušanu, se pa že wnaprej waprawičujem.
---  
Domen Uršič

Dodatne informacije o seznamu SlovLit