[SlovLit] Mentorjem pri Cankarjevem tekmovanju, status SDS, zadnji zvezek etimološkega slovarja

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 21 10:12:02 CET 2005


Na drugi stopnji (poklicne šole) seminarja za mentorje CT letos zaradi
objektivnih okoliščin predavateljice ne bo na drugi izvedbi (25.
novembra), ampak na tretji - 2. decembra. Če ste se prijavili na drugo
stopnjo, prosim, potrdite svojo udeležbo po e-pošti ali telefonu
(marjana_lavric na hotmail.com, 041 236 912).

Slavistično društvo Slovenije je pri Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo doseglo podaljšanje statusa društva, "ki deluje v
v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja" in "v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti", kar mu bo omogočilo
nadaljnjo izdajateljsko dejavnost in prijavljanje na ustrezne ministrske
razpise.

Predstavitev 4. knjige Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega
jezika (Š-Ž), ki je izšel pri SAZU, bo v torek 22. nov. 2005 ob 12. uri
v dvorani SAZU, Novi trg 3/I, v Ljubljani. O njem bodo spregovorili
Janez Orešnik in avtorja Metka Furlan in Marko Snoj. --- miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit