[SlovLit] Nov slovar

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 14 08:28:39 CET 2005


Zalo=BEba Pasadena je te dni izdala Slovensko-srbski in srbsko-slovenski
slovar avtorjev Maje in Vlada =D0ukanovi=E6a.=20

=20

Slovenija in Srbija nista ve=E8 del nekdanje skupne dr=BEave, =
sloven=B9=E8ina in
srb=B9=E8ina pa sta po dvajsetih letih spet, ali pa celo prvi=E8, =
zdru=BEeni v isti
knjigi - prvem tovrstnem slovarju sploh. Zadnji slovensko-srbohrva=B9ki
=
slovar
je iz=B9el leta 1982, zadnji srbohrva=B9ko-slovenski slovar =B9tiri leta
=
zatem, =BEe
dolgo pa ju ni mogo=E8e ve=E8 kupiti.=20

=20

Zdaj sta pred bralkami in bralci nova sodobna dvojezi=E8na slovarja.

From: "Maja Djukanovic" <majadj na EUnet.yu>
To: <slovlit na ijs.si>
Subject: Obvestilo o izidu slovarja
Date: Sun, 13 Nov 2005 12:56:30 +0100

Založba Pasadena je te dni izdala Slovensko-srbski in srbsko-slovenski
slovar avtorjev Maje in Vlada Đukanovića.

Slovenija in Srbija nista več del nekdanje skupne države, slovenščina in
srbščina pa sta po dvajsetih letih spet, ali pa celo prvič, združeni v
isti knjigi - prvem tovrstnem slovarju sploh. Zadnji
slovensko-srbohrvaški slovar je izšel leta 1982, zadnji
srbohrvaško-slovenski slovar štiri leta zatem, že dolgo pa ju ni mogoče
več kupiti. Zdaj sta pred bralkami in bralci nova sodobna dvojezična
slovarja.

Spremenjene politične okoliščine na področju nekdanje Jugoslavije so
botrovale tudi nekaterim socio-lingvističnim spremembam. Srbohrvaški
jezik je prešel v območje zgodovine, njegovo vlogo pa so prevzeli
srbski, hrvaški in bosanski jezik. Tako se prvič v zgodovini na knjižnem
trgu pojavljata srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar.

V srbsko-slovenskem slovarju je 15.397 gesel, 1.337 izrazov, 85
kulturoloških opomb in 568 prevedenih stavkov, slovensko-srbski slovar
pa obsega 16.171 gesel, 1.057 izrazov, 118 kulturoloških opomb in 472
prevedenih stavkov. V obeh slovarjih bodo lahko uporabniki zasledili
tudi pomembno novost v dvojezičnem slovaropisju. Pri velikem številu
gesel so namreč ob prevodu besede navedeni tudi primeri rabe v njenem
naravnem okolju, v stavku, ki so prav tako prevedeni. Ta novost bo v
veliko pomoč uporabnicam in uporabnikom pri iskanju prave besede v
pravem kontekstu.

Ob tem vas vabimo na uradno predstavitev slovarja ki bo v knjigarni
Konzorcij, 16. novembra 2005 ob 18 uri.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit