[SlovLit] Nova številka Slovene Studies

miran.hladnik na guest.arnes.si miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Nov 13 21:41:56 CET 2005


Pošiljatelj "Donald F. Reindl" <donald.reindl na guest.arnes.si>  
Prejemniki   "Miran Hladnik, Siol" <miran.hladnik na guest.arnes.si>  
Zadeva Re: SS  
Datum Sun, 13 Nov 2005 10:26:05 +0100  

Vsebina revije Slovene Studies (26/1-2) 

Spoštovani Slovlitovci, pred kratkem se je izšla nova številka 
ameriške revije /Slovene Studies/. Ocene so na voljo tudi na 
povezavi: http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/reviews.html 

Lep pozdrav, 
Don Reindl 

*/Slovene Studies: Journal of the Society for Slovene Studies/* 
(ISSN: 0193-1075). l. 26, št. 1-2, 2004 [objavljen september 2005] 

*ČLANKI:* 
*Marija Klobčar*, The Ballad of the Killer of Girls in France: A Tale 
of the Travel of Shocking Stories or the Travel of People? [Balada o 
morilcu deklet na Francoskem – pripoved o potovanju vznemirljivih 
zgodb ali pripoved o potovanju ljudi?] 3 
* * 
*Sean C. O'Rourke*, On Syntactic /and/ Prosodic Domains of Clitic 
Placement in Slovene [O skladenjskih in prozodičnih določnicah pri 
umeščanju naslonk v slovenščini] 27 
* * 
*Timotej Jagrič, Sebastjan Strašek, Marko Kolanovič, in Boris 
Podobnik*, The Performance of Slovenian Mutual Funds [Uspešnost 
slovenskih vzajemnih skladov] 81 

*SPOMINI:* 
*Mary Gramar*, "Contemplations on Calico" (an excerpt from /Listening 
to Voices/) ["Opazovanja na kaliku" (izvleček iz romana /Poslušanje 
glasov/)] 93 

*OCENJEVALNI ČLANKI:* 
*Miran Hladnik*, "Nevertheless, Is It Also a Machiavellian Novel?" 
[Vendarle tudi makiavelistični roman?] Ocena študije "Against 
Ideologies: Vladimir Bartol and /Alamut/" *Michaela* *Bigginsa.* V: 
Vladimir Bartol. /Alamut/.* *107 
* * 
*Cvetka Hedžet Tóth*, "The Time of Soul is the Time of Poetry." Ocena 
zbirke /Ljubljana /*Mete Kušar* 117 

*OCENE:* 
*David C. Hammack, Dianbe L. Grabowski & John J. Grabowski*, ur. 
/Identity, Conflict, and Cooperation: Central Europeans in Cleveland/ 
(June G. Alexander) 131 
* * 
*Boris Mlakar*. /Slovensko Domobranstvo 1943–1945. Ustanovitev, 
organiyacija, idejno ozadje/ (Paul Borstnik) 135 
* * 
*Michael Reichmayer*. /Ardigata! Krucinal! Ein slowenisches 
Schimpf-wörterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matlč (1897–
1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt: Mit einem 
Vorwort von Paul Parin/ (Tom Priestly) 137 
* * 
*Franc Zadravec*. /Slovenski roman 20. stoletja. Prvi analitični del. 
Slovenski roman 20. stoletja. Drugi analitični del in nekaj sintez 
/(Timothy Pogačar) 142 
* * 
*Simon Krek*, ur. /Veliki angleško-slovenski slovar Oxford./ Knj. 1: 
A–K. (Donald F. Reindl) 145 
* * 
*NAŠI AVTORJI* 153 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit