[SlovLit] Tiskovna konferenca Knjigarne FF

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Nov 9 14:09:50 CET 2005


Na tiskovni konferenci Knjigarne FF (http://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/knjigarna/default.asp) bodo predstavljene naslednje 
knjige in publikacije, ki so izšle na FF: 

Mirko Jurak in Igor Maver, Angleška poezija in proza: izbrani eseji. 

Dušan Gabrovšek, Words galore: Aspects of general and 
Slovenian -- English contrastive lexiology.

Miha Pintarič (ur.), Solitudes.

Ina Ferbežar in Nataša Domadenik, Jezikovod: učbenik za 
izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Boštjan Kravanja in Matej Vraneš (ur.), Mess 6. Mediterranean 
Ethnological Summer School Vol. 6.

Jože Hudales in Nataša Visočnik (ur.): Dediščina v očeh znanosti. 
Dediščina v rokah stroke. 


Tiskovna konferenca bo v petek, 11. novembra 2005, ob 11.30 v 
predavalnici R2B (prizidek FF) poleg Knjigarne FF.

Kratke predstavitve naštetih knjig so na voljo na:
http://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/prva_stran/Slovesnost05/tiskovna%2011%20novemb
er.htm
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/knjigarna/default.asp

Dodatne informacije o seznamu SlovLit