[SlovLit] Nove knjige

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 9 07:31:39 CET 2005


Silvija Borovnik. Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja.
Ljubljana: Slovenska matica, 2005. 198 str.

Dramatična in teatralna devetdeseta? Ur. Denis Poniž idr. Ljubljana:
AGRFT, 2005. 234 str.

A bilingual anthology of Slovene literature. Ur. Henry Cooper.
Bloomington, Indiana: Society for Slovene studies, 2003. 333 str.

Dobili smo recenzijska izvoda Antologije za SR in JiS; interesenti za
oceno te in drugih knjig v SR ali JiS se oglasite tehničnima urednikoma
Matjažu Zaplotniku in Andreji Žele (andreja.zele na zrc-sazu.si;
matjaz.z na gmx.net). 

Že pred meseci je Zvonko Kovač v zagrebški univerzitetni knjižnici
odkril doslej nepoznano izdajo pesnitve Sedem sinov Jožefa Žemlje, ki je
izšla v Gajevi tiskarni v Zagrebu leta 1842, eno leto pred ljubljansko
izdajo pri Blazniku 1843, in je veljala za uničeno. Avtor se je
zagrebškemu natisu odrekel menda zaradi napak -- s primerjavo izdaj bo
zdaj mogoče to trditev preveriti. --- miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit