[SlovLit] Vabilo v Bilcovs

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Sep 25 23:07:19 CEST 2005


From: "Janez Stergar" <janez.stergar na guest.arnes.si>
To: <"Undisclosed-Recipient:;"@avs1.arnes.si>
Sent: 25. september 2005 19:45
Subject: posredovanje vabila

Spoštovani in dragi!

Komaj smo se vrnili iz Kanalske doline z zelo uspelega posveta in strokovne
ekskurzije Slov. narodopisnega inštituta Urban Jarnik (v sodelovanju s Slov.
kult. središčem Planika), celovški inštitut vabi še na eno prireditev,
posvečeno narodopiscu Pavlu Zablatniku (1912-1993). Tako v prilogi
posredujem vabilo v Bilčovs za soboto 1. oktobra zvečer ob 20. uri.

In še lep pozdrav!
Janez Stergar

===========
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (institut.urban.jarnik na ethno.at)
in drugi vabijo na prireditev

Pavle Zablatnik, Raziskovalec domačih šeg in navad - Strokovnjak in domačin
in  predstavitev knjige
Pavle Zablatnik: Zbornik predavanj in prispevkov - Simpozij ob desetletnici
smrti dr. Pavleta Zablatnika, izdajatelj: Slovenski narodopisni inštitut
Urban Jarnik, uredila: Majda Fister, Peter Fister

v soboto, 1. oktobra 2005, ob 20.00 uri v avli Ljudske šole v Bilčovsu.

Prireditev v njegov spomin bodo oblikovali: Wilhelm Baum: Pavle Zablatnik in
njegov pomen za nemški kulturni prostor (v nemščini), Peter Fister: Pavle
Zablatnik in njegov pomen za slovensko etnologijo, Marko Tavčar: Sodelovanje
Pavleta Zablatnika s primorskimi Slovenci, Helena Ložar-Podlogar in Hanzi
Filipič: Pavle Zablatnik - Raziskovalec domačih šeg in navad.


Osebnost dr. Pavleta Zablatnika (1912-1993) je ena najbolj izstopajočih med
koroškimi Slovenci in v celotnem slovenskem kulturnem prostoru v 20.
stoletju. Bil je velik narodnjak, ki je vse svoje življenje živel s svojim
ljudstvom. Kot duhovnik, narodopisec, kulturni delavec in pedagog je
bistveno sooblikoval razvoj slovenske manjšine na Koroškem. Njegovo
vsestransko delovanje je predstavljeno v zborniku, ki ga je inštitut Urban
Jarnik izdal ob desetletnici njegove smrti.
Zablatnikovo kulturno-znanstveno delovanje ima širši pomen, ki sega v skupni
slovenski in nemški kulturni prostor, kot strokovnjak pa je vse življenje
ostal tesno povezan z domačim krajem. Njegove raziskave šeg in navad so
temeljno etnološko delo koroških Slovencev. Prireditev bo sooblikoval Mešani
zbor SPD "Bilka".
Dodatne informacije o seznamu SlovLit