[SlovLit]Ugovori na maturi, Župančičeva knjižnica in literarni muzej

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Avg 2 21:51:59 CEST 2005


From: "breda pogorelec" <breda.pogorelec na guest.arnes.si>
To: "Miran Hladnik, Siol" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 2. avgust 2005 17:36
Subject: Re: [SlovLit]Ugovori na maturi, Župančičeva knjižnica in literarni
muzej

Spoštovani, Strinjam se s kolegom Janom: drugo, tretje mnenje je nujno, tudi
je mogoče, da dva kolega nimata za branje potrebnega, predvsem pa ne enakega
znanja. Po diplomi me je sošolec, takrat asistent na Ekonomski fakulteti,
pozneje znani gospodarstvenik Miran Goslar prosil za lektoriranje Ekonomske
revije. Delala sem zelo ponižno in z večinoma z avtorji, moja kolegica,
sestra Janeza Stanovnika, že pokojna nekdanja ravnateljica bežigrajske
gimnazije, je popravljala pred menoj, a tako, da je Goslar kot ekonomist
opazil, da je treba še pregledovati. In res sva imeli  že tedaj različna
pogleda tako na lektoriranje kakor na sam jezik. Mislim, da bi bilo manj
hude krvi, če bi popravljanje oziroma kritično branje besedil gojili v
aktivih slavistov. Tudi ocenjevanjer je lahko različno zaradi tega.

Drugo. Opravičujem se za napačno letnico, zapisalo se je, mislila pa sem
pravilno, Predsednica SDS sem postala jeseni 1974 in 15. decembra 1979 sem
predsednikovanje predala novemu predsedniku, Janezu Rotarju. Razlog je bil v
zasnovi, izpeljavi in soorganizaciji republiškega posveta Slovenščina v
javnosti 14. in 15. maja 1979 in v sovodenju (kot podporedsednica) Zveze
jugoslovanskih slavističnih društev od 1975 do 1979; predsednik Zveze je bil
Jože Toporišič.

Tretje. Vodnikova domačija seveda ne more pokriti. zamisli o muzeju
slovenske književnosti. Mislim, da se kljub spominskim sobam in krajevnim
rešitvam do česa takega ne bo mogoče dokopati samo z osebno zanesenostjo.
Muzealstvo vsake stroke zahteva poseben pristop in začeti bi morali s tega
zornega kota. Prav zanimivo je, da se Mestni muzej otepa Župančičeve sobe,
pa je vendar Moderna živela v Ljubljani, tu so pokopani, tudi zaradi
njihovega dekeža in pozneje Plečnika se je Ljubljana razvijala v prestolnico
Slovencev. A naša stroka kakor da k njim ne najde. Z Marjo Boršnik sva si
zelo prizadevali,  da bi rešili Tavčarjevo hišo na Bregu ( nedavna afera z
igralko Zvezdano Mlakar), pa bi samo to prizadevanje terjalo celega človeka.
Z začetno skromnostjo v viziji ne pridemo daleč.

Vse lepo pozdravljam in hvala za popravke. Breda Pogorelec
Dodatne informacije o seznamu SlovLit