[SlovLit] Izobra?evanje Centra za sloven??ino kot drugi/tuji jezik

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 23 11:08:48 CEST 2005


From: "Petric Ivana" <Ivana.Petric na ff.uni-lj.si>
To: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>
Sent: 22. junij 2005 16:27
Subject: izobraževanje Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Spoštovani, vabimo vas na dvodnevni izobraževalni seminar učiteljev
slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki bo v torek 28. in sredo 29.
junija 2005 na Filozofski fakulteti v Ljubljana, Aškerčeva 2, v predavalnici
št. 2 v pritličju. Junijski izobraževalni seminar sodi v sklop strokovnih
priprav na obe poletni prireditvi Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik -- Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ter Poletne
šole in je priložnost za srečanje in izmenjavo izkušenj vseh, ki smo
kakorkoli povezani z učenjem in poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega
jezika doma in v tujini.

Predsednik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
izr. prof. dr. Marko Stabej

Program izobraževalnega seminarja Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Torek, 28. junij 2005 (predavalnica 2)

9.30-10.00 pozdrav v Seminarski kavarni (učilnica 13)
10.00-11.00 dr. Aleš Debeljak: Slovenske konverzije in kultura (predavanje)
11.00-12.00 dr. Simona Škrabec: Po sledeh izkopanin: pojem srednje Evrope
skozi 20. stoletje (predavanje)
12.00-14.00 Odmor za kosilo
14.00-15.30 mag. Mojca Belak: Model medkulturne primerjave (delavnica)
15.30-16.45 Kratke predstavitve projektov
.     Marjana Lavrič: Integracija
.     mag. Mojca Nidorfer Šiškovič: Slavic Networking
.     Mojca Stritar: Brezplačni mini tečaj slovenščine
.     mag. Jana Zemljarič Miklavčič: Slovenščina na daljavo
.     Saša Poklač: Splošna pomenska sorodnost slovaških in slovenskih
predlogov
16.45-17.15 Katja Dragar: Strokovni izpiti

Sreda, 29. junij 2005 (predavalnica 18)
9.00-10.00 dr. Nataša Pirih Svetina: Preživetvena raven v slovenščini
(delavnica)
10.00-11.30 mag. Ina Ferbežar: Jezikovni testi (delavnica)
11.30-12.00 Odmor s kavo v Seminarski kavarni (učilnica13)
12.00-13.00 dr. Dubravko Škiljan: Slovenska in hrvaška jezikovna politika
(predavanje)
13.00-14.30 Tiski:
.     dr. Jasna Honzak: Predstavitev zbornika Jan V. Lego (1833-1906)
.     dr. Vojko Gorjanc: Predstavitev zbornika Študije o korpusnem
jezikoslovju
.     Nataša Domadenik: Jezikovod - učbenik za izpopolnjevalce
.     mag. Ina Ferbežar: Projekt TiPS
.     Metka Lokar: Zborniki
14.30 Evalvacija in zaključek izobraževanja

Nekaj besed o predavateljih

dr. ALEŠ DEBELJAK
Aleš Debeljak je pesnik, esejist in prevajalec. Na Univerzi v Ljubljani je
diplomiral iz primerjalne književnosti, doktoriral pa je na Maxwell School
of Citizenship and Public Affairs v okviru Syracuse University v New Yorku.
Aleš Debeljak je eden izmed vodilnih intelektualcev in pesnikov generacije,
ki je dozorela v osemdesetih letih. Je izredni profesor za kulturologijo in
predstojnik centra za preučevanje kulture in religije na ljubljanski
Fakulteti za družbene vede, pretežno se ukvarja z vprašanji nacionalne
identitete, religioznega fundamentalizma in etičnih konfliktov.

dr. SIMONA ŠKRABEC
Simona Škrabec, diplomirana literarna komparativistka in profesorica
nemščine, živi v Kataloniji. V Barceloni, kjer je doktorirala, med Španci
širi vedenje o srednjeevropski literaturi in kulturi. Danes jo vsi poznamo
predvsem kot odlično prevajalko iz katalonščine v slovenščino, z veseljem pa
pričakujemo izid njene doktorske disertacije, tokrat tudi v slovenščini.

mag. MOJCA BELAK
Magistrica Mojca Belak je lektorica angleškega jezika na Filozofski
fakulteti na Oddelku za anglistiko, poučuje britanske študije v tretjem in
četrtem letniku. Pred leti je delala na BBC pri svetovni službi londonskega
BBC. Štiri leta je bila urednica biltena slovenskega društva učiteljev
angleščine IATEFL Slovenia. Ukvarja se s primerjavo slovenske in britanske
kulture.

dr. DUBRAVKO ŠKILJAN
Dubravko Škiljan je rojen leta 1949 v Zagrebu, kjer je diplomiral iz splošne
lingvistike ter latinščine in grščine in leta 1976 tudi doktoriral. Od leta
1996 je zaposlen kot profesor za teoretsko lingvistiko in semiologijo na
ISH - Fakulteti za podiplomski humanistični študij. Objavil je okrog 250
znanstvenih in strokovnih del. Sodeluje je na znanstvenih zborovanjih doma
in v tujini. Prevaja iz grščine in latinščine. Ukvarja se s splošno in
teoretsko lingvistiko, zgodovino lingvistike, splošno semiologijo in
klasično filologijo.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit