[SlovLit] pozabljen (monografija o Trdini)

Igor Kramberger k na aufbix.org
Sob Jun 18 15:10:28 CEST 2005


Dober dan,

minuli teden sem prezivel z izvajanjem prvega 
junijskega izpitnega roka, zato odgovarjam z 
zamudo na zapis *Kratka vsebinska predstavitev 
monografije* o Janezu Trdini, objavljen v SlovLit 
izvleãek, let 110, ”tevilka 2.

<blockquote = press release>
Niso namrec omenjeni vsi avtorji in navedeni 
naslovi vseh prispevkov. Obzalujem, da moram 
predstavitev dopolniti z omembo lastne studije. 
Res je namrec, da po izobrazbi nisem ne slovenist 
ne etnolog in ne zgodovinar -- zgolj diletantsko 
obcasno segam na ta podrocja (formalno kot 
sociolog kulture).

Prispevek je v zborniku uvrscen na konec sklopa: 
literarna zgodovina in kritika, a po svoji 
vsebini ne spada tja -- in po svoje tudi nikamor 
drugam. Predstavil sem Trdinovo ustvarjanje v 
dveh desetletjih, ko ni nic objavljal; predvsem 
skozi devetdeseta leta, ko ni dokoncal druge 
izdaje Zgodovine slovenskega naroda in se niti ni 
lotil uresnicevanja zamisli o celovitem opisu 
Rusije. O obeh projektih pa so se ohranili 
obsezni rokopisi.

Alenka Koron me je medtem prijazno spomnila, da 
ima ta prispevek svoje daljne korenine v studiji, 
objavljeni pred 18 leti: Snezana Stabi in Igor 
Kramberger, Povest o bajkah s podukom iz 
literarne teorije. Problemi 25(1987)5 [277], str. 
18--25. Vendar moram omeniti tudi veliko, 
temeljno razliko med obema besediloma. Pri 
starejsi studiji gre za porocilo o opazenem, za 
ugotovitve, ki so se nabrale med odkrivanjem in 
urejanjem Trdinove rokopisne ostaline. V novejsem 
prispevku gre za konstrukcijo vprasanj, ki so 
lahko izhodisce za nadaljnja raziskovanja. Zame 
je to nenavadno pocetje in se ob njem pocutim 
nekoliko nelagodno, ceprav se zavedam morebitne 
hevristicne uporabnosti.

Za konec: vesel sem vseh bralcev, ki kompletu 
Podobe prednikov zagotavljajo zivost in 
prisotnost. Filip Robar Dorin je dialog v 
trikotniku med besedilom, bralcem in vsemi danimi 
diskurzi (prosto po Bahtinu) pri tem prenesel se 
v drug medij. In pokazalo se je, da ni treba s 
posegi scititi ne Trdine in ne tedanjih 
prebivalcev Novega mesta, ces da niso bili tako 
zelo pokvarjeni.
</blockquote = press release>

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
Igor Kramberger, raziskovalec-urednik

Gregor'ci'ceva 23, SI-2000 Maribor
pri Tom'si'c, Ulica Toma Brejca 11 a, SI-1241 Kamnik

Slovenija, EvropaDodatne informacije o seznamu SlovLit