[SlovLit] Slavistièno

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Maj 15 10:21:26 CEST 2005


Fedora Ferluga Petronio bo v sredo 18. maja 2005 ob 11.00 v sejni sobi
Filozofske fakultete v Ljubljani predstavila zbornik Pesniška pot Nikole
Šopa v slovenskem prostoru (ob 100-letnici rojstva, 1904--1982), ki ga je
izdala založba Neothesis iz Trsta, nastal pa je na osnovi prispevkov na
zadnjem slavističnem kongresu v Novem mestu.

Cankarjevo tekmovanje se je končalo s podelitvijo zlatih in srebrnih
priznanj. Ljubljansko slavistično društvo ga je organiziralo v petek 13. 5.
na Vrhniki. Popestrila sta ga nastop Andreja Rozmana Roze in pogostitev s
pico, predsednik SDS pa si je v skrbi za užitke ob literarnem branju v
nagovoru privoščil pojamrati nad zaresnostjo prireditve
(http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/ctnagovor.html). Naj odzivi mentoric,
nekdanjih tekmovalcev in njihovih staršev pokažejo, ali je njegov strah
odveč ali pa bi bilo res dobro premisliti o bodočem manj zahtevnem in manj
tekmovalnem konceptu prireditve. Za konstruktivne pripombe prosim do seje UO
SDS sredi junija.

S šolskega ministrstva je prišla vesela novica, da se Po pravilniku o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju prosvetnih delavcev naknadno
točkujeta udeležba na lanskem slavističnem kongresu v Novem mestu z 1,5
točke in lanska udeležba na seminarju za mentorje Cankarjevega tekmovanja na
Vrhniki z eno točko -- nadaljnje informacije pri tajnici Marjani Lavrič
(marjana_lavric na hotmail.com).

Druga vesela novica je s kulturnega ministrstva, ki je v okviru razpisa
projektov za uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenskega jezika za 2005
sprejelo v sofinanciranje urejanje tegale spletnega foruma in njegov
periodični natis v Kroniki s 100.000 sit, 200.000 sit pa je namenilo za
darila Cankarjevemu tekmovanju.

Http://www.theeuropeanlibrary.com -- Evropska knjižnica, portal, ki združuje
za zdaj 9 nacionalk. -- miran

Dodatne informacije o seznamu SlovLit