[SlovLit] Monografija o bolonjskem procesu

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 4 13:05:36 CEST 2005


From: "Igor Repac" <Ceps.Ljubljana na uni-lj.si>
To: <undisclosed-recipients:>
Sent: Tuesday, May 03, 2005 2:48 PM
Subject: MONOGRAFIJA O BOLONJSKEM PROCESU

> Novost v zalozbi Univerze v Ljubljani, Pedagoske fakultete
>
> MONOGRAFIJA O BOLONJSKEM PROCESU
>
> Pavel Zgaga:
> Bolonjski proces. Oblikovanje skupnega evropskega visokosolskega 
> prostora
> (363 str.)
>
> Monografija je prvo delo, ki celovito prikazuje ozadje in nastanek
> bolonjskega procesa ob koncu
> devetdesetih let ter glavne korake in kljucna vprasanja v nadaljnjem 
> razvoju procesa, vse do
> konca leta 2004, zakljucuje pa jo poglavje o treh razseznostih
bolonjskega 
> procesa: strukturni,
> socialni in zunanji. V dodatku prinasa poleg obsezne bibliografije in 
> seznama kratic tudi
> najpomembnejse dokumente ter porocila in priporocila z vseh t. i. 
> ''bolonjskih seminarjev'' do
> konca oktobra 2004 (vecinoma gre za prve prevode v slovenscino). 
> Monografija je lahko pomemben
> pripomocek za vse, ki se na visokosolskih zavodih posebej ukvarjajo s 
> prenovo studija in
> mednarodnim sodelovanjem, pa tudi za visokosolske ucitelje in
sodelavce 
> ter studente nasploh,
> za delodajalce in sindikate in druge, ki jih zanima sodobno dogajanje
v 
> visokem solstvu.
>
> Knjigo (cena je 1.600 SIT) lahko narocite preko spletne strani:
> http://javor.pef.uni-lj.si/~publikacije/
> ali pa jo kupite na recepciji Pedagoske fakultete na Kardeljevi pl. 16
v 
> Ljubljani (tel: 01 5892 200).
>
>
> Lep pozdrav
> Igor Repac
Dodatne informacije o seznamu SlovLit