[SlovLit] Konferenčna objava in poziv k sodelovanju

neva cebron neva.cebron na guest.arnes.si
Čet Feb 3 01:58:51 CET 2005


POTI DO MEDKULTURNE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI V EVROPI IN DRUGOD
                  Koper, Slovenija , 16.-18. junij 2005

 

OBJAVA PROGRAMA IN POZIV K SODELOVANJU 

 

Univerza na Primorskem si prizadeva pospešiti raziskave in študije medkulturne in državljanske vzgoje v okviru večjezičnega okolja z namenom prispevati k ustvarjanju družbenih povezav in medsebojnemu razumevanju različnih družbenih in jezikovnih skupin ter spodbujati potrebe po "družbi ljudi in kultur", ki ji vladajo načela enakih pravic, so-lastništva in medsebojnega oplajanja.

S konferenco si prizadevamo združiti teorije in prakse, pedagoška načela in pedagoške izkušnje pri vpeljevanju medkulturne sporazumevalne zmožnosti in državljanskih tem v poučevanje jezika, pri tem pa pospešiti razpravo o perečih problemih, kot so:

 

1. Oblikovanje zavesti o kulturni in jezikovni raznolikosti evropskega prostora

V to skupino prispevkov bomo uvrstili predvsem tiste, ki bodo prispevali k poznavanju medkulturne jezikovne kompetence posameznika in družbenih skupin ter procesov oblikovanja kulturnih izkušenj različnih okolij, prispevke s področij jezikovne antropologije, pragmatike in družbenega jezikoslovja (kot na primer: politična korektnost v sporočanju, razlike med ženskimi in moškimi govori, skrita sporočila o neenakosti med skupinami, govorni in konverzacijski slogi, etnografija govora). Izvirna dela, ki bodo obravnavala teoretske podlage in praktične izkušnje medkulturne komunikacije na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost), kulturne vidike v procesu učenja nekaterih jezikov EU (francoščina, nemščina), angleščino kot >linguo franco< ter slovenščino kot drugi in tuji jezik (jezik EU) bodo doprinesla k preučevanju področja jezikoslovja in družbenega jezikoslovja, ki je danes v polnem razmahu. Namen znanstvene razprave o teh pomembnih jezikoslovnih in sociolingvističnih vprašanjih, ki je v središču pozornosti v Evropi, bo odgovoriti na sledeča vprašanja:

Katere nove izkušnje bodo oblikovale našo kulturno zavest v razširjeni Evropi? Kakšne vrste medkulturnega sporazumevanja bo treba razvijati za dosego strpnosti in miroljubnega sožitja med narodi? Katere so pomembne antropološke, socialne, jezikovne idr. značilnosti medkulturne ozaveščenosti?

 

2. Sredstva in metode samovrednotenja učinkov medkulturne komunikacije

Vrednotenje in samovrednotenje učinkov ravni jezikovnih znanj in medkulturne osveščenosti spodbujata odgovornost in utrjujeta samozavest posameznika. Prispevki, ki bodo opredelili standarde jezikovne in družbene rabe ter mikro-ekonomije v postopkih izbire jezika v komunikaciji ali pa izbiro jezika za učenje in ju navezali na odločitev posameznika, bodo opredeljevali uporabo jezika na delu in pri delu. Prispevki v tej skupini bodo obravnavali ekonomski vidik jezika v medkulturni komunikaciji (investicija v znanje jezika, kopičenje intelektualnega kapitala, izbira jezika v komunikaciji, vrednost jezika). S pomočjo kazalnikov/deskriptorjev ravni medkuiturne jezikovne komunikacije je mogoča kvalitativna evalvacija programov izobraževanja in samoevalvacija učne poti vključenih v vseživljenjsko učenje jezikov. Zaželena so dela, ki bodo predstavila tako teoretska izhodišča kot praktične primere inštrumentov in metod samoevalvacije učinkov in kazalnikov za njihovo opredelitev v navezi z ravnmi Evropskih smernic za jezikovno izobraževanje.

Razprava bo osredotočena na naslednja vprašanja:

Na kakšen način lahko ocenjujemo študentovo spretnost medkulturnega sporazumevanja in kako je medkulturna sporazumevalna zmožnost ovrednotena? Kaj naj bi zajemali učni načrti za vseživljenjsko učenje jezika? 

 

3.  Primeri dobre prakse medkulturne jezikovne komunikacije

Poznavanje družbeno določenih pravil o verbalnem in neverbalnem obnašanju je eden od pogojev za učinkovito sporazumevanje v določeni jezikovni skupnosti, še zlasti v večkulturnih okoljih. Primeri dobre prakse jezikovnega učenja/poučevanja, ki vključujejo vedenje o izbranih oblikah besednega in nebesednega sporočanja in obnašanja ter komunikacijskega prilagajanja, ki najbolje podpirajo učinkovito sporazumevanje v večjezičnem okolju, se bodo predstavili v obliki programskih modulov ali učnih enot za učenje evropskih, pa tudi neevropskih jezikov. Posebej je zaželena obdelava prenosa besed in simbolov v sodobnih oblikah komuniciranja, ki spreminjajo družbene in kulturne navade (elektronsko komuniciranje). Ti primeri bodo koristen doprinos k razvoju uporabnega jezikoslovja ob vedenju s področij jezikoslovja, družbenega jezikoslovja, pragmatike, psihologije kulture, antropologije jezika, didaktike jezikov, državljanske vzgoje in kulture družbenih odnosov.

Našo diskusijo bodo usmerjala naslednja vprašanja: 

Kateri pristopi najbolje podpirajo učenje medkulturne komunikacije pri pouku drugega/tujega jezika? Katere so priložnosti za medkulturne ali interdisciplinarne pristope? S katerimi izzivi se soočamo učitelji in kako nam lahko dodatne vaje pomagajo? Kakšna je vloga stikov z drugimi kulturami za pospeševanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti? Kako so lahko vprašanja medkulturne sporazumevalne zmožnosti vključena v učnih načrtih za drugi/tuji jezik? Katera načela in prakse so najuspešnejši pri razvijanju učnih gradiv?

 

Konferenco pripravljamo v sodelovanju z Britanskim svetom Slovenija.

 

Predavanja naj trajajo največ 20 minut, sledila pa jim bo 10-minutna diskusija. Delavnice bodo trajale 30-40 minut, sledila pa jim bo 10 minutna diskusija. Predavanja bodo v angleščini in francoščini.

 

Če bi se konference radi udeležili kot predavatelj/-ica, prosimo, da izpolnete priloženi obrazec in nam ga pošljete najkasneje do torka, 15. marca 2005, na elektronski naslov labicum na upr.si ali po pošti Konferenca ICC, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, ali po faksu ++ ++386 5 627 20 06

Informacije v zvezi s prijavo in namestitvijo v času konference dobite na našem spletnem naslovu http://www.upr.si.

 

Veselimo se srečanja z vami.

 

Organizacijski odbor

 

 
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20050203/99eaafe3/attachment.html 
-------------- naslednji del --------------
Nebesedilna priponka je bila prečiščena...
Ime: Conference announcement _SI.doc
Vrsta: application/msword
Velikost: 43520 bytes
Opis: ni na voljo
Url : http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20050203/99eaafe3/attachment.doc 
-------------- naslednji del --------------
Nebesedilna priponka je bila prečiščena...
Ime: Speaker proposal form ICC Koper__SI.doc
Vrsta: application/msword
Velikost: 49664 bytes
Opis: ni na voljo
Url : http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20050203/99eaafe3/attachment-0001.doc 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit