Fw: [SlovLit] Avtorske pogodbe

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jan 21 16:49:28 CET 2005


----- Original Message ----- 
From: "Jože Andrej Čibej" <ekorist na siol.net>
To: "'Miran'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 21. januar 2005 11:37
Subject: RE: [SlovLit] Avtorske pogodbe


Izjava

"Sicer pa velja, da imajo copyright nad besedili avtorjev, ki so zaposleni, njihova podjetja."

je resnicna, dokler govorimo o delih, ki so nastala v okviru delovnega razmerja, ne pa kar pocez. Ko Mercatorjev poslovodja iz Spodnjih Zvarulj v prostem casu napise kriminalko, bi Mercator morda lahko pricakoval delez od materialnih avtorskih pravic samo v primeru, ko bi poslovodja v kriminalki razkrival kak kos specificne tehnologije in delov industrijske lastnine podjetja, v katerem je slucajno zaposlen :))


-----Original Message-----
From: slovlit-bounces na ijs.si [mailto:slovlit-bounces na ijs.si] On Behalf Of Miran
Sent: Friday, January 21, 2005 11:17 AM
To: SLOVLIT
Subject: [SlovLit] Avtorske pogodbe

Iz diskusije pri Humanistu povzemam napotke, ki jih avtorjem, ki podpisujejo
pogodbe z zalozbo, izreka Robert Kraft:

1. Nikoli ne odstopi avtorskih pravic.
2. Nikoli ne odstopi pravice do elektronske verzije besedila in njenih
nadaljnjih revizij.
3. Ce se ze odpoves avtorskim pravicam, potem se natancno dogovori, pod
kaksnimi pogoji (recimo potem ko je knjiga razprodana ali ce zaloznik ne
spostuje pogodbe).
4. Ce se moras odpovedati pravicam do elektronske verzije besedila, potem
doloci, za koliko casa (npr. 3 leta) in ali to velja za internet ali za
cedejke.
5. Doloci, s kaksnim delezem hoces participirati pri morebitnem financnem
uspehu izdaje.

Sicer pa velja, da imajo copyright nad besedili avtorjev, ki so zaposleni,
njihova podjetja (izjema so akademske institucije). In izkusnja je, da se
avtor z zalozbo, ki mu sprva v pogodbi postavi nerazumne pogoje, vecinoma
lahko pogodi tako, da so upostevani tudi njegovi interesi. lp, miran

_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Prispevke po¹iljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na naslov slovlit na ijs.si. ©umevce priklièite na zaslon z izbiro Format --> Encoding --> Central European (ISO).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit