Fwd: Wtrlt: Re: [SlovLit] Tsunami

nina golob nina_golob na hotmail.com
Pet Jan 14 08:35:04 CET 2005


Pozdravljeni,

   Naj na kratko ţe k rečenemu dodam đe svoje mnenje. Problem tsunami/cunami 
je odlično opisal Peter Jurgec, s katerim se popolnoma strinjam, da tu sploh 
ne govorimo o foneticnih razlikah - niti ne o arikulacijskih pa tudi ne o 
percepcijskih.
   Torej gre tu le za problem odnosa med izgovarjavo in zapisom, ki ni 
fonetični. Razen fonetičnega zapisa pa je katerikoli zapis le pravopis 
katerega izmed (bolj razđirjenih/poznanih) jezikov, tem pa je po mojem 
mnenju slovenski pravopis popolnoma enakovreden. Tako naj ne bi zapis 
‘cunami’ smel zbujati posebnih polemik.
   Tudi “originalni latinicni zapis japonscine” (v primeru ‘tsunami’) je le 
eden izmed pravopisov japonske pisave v latinico. Kot primer naj navedem 
dobro poznano besedo ‘gejđa’, pri kateri se nihče ne sprađuje, da bi jo bilo 
mogoče potrebno zapisati kot GEISHA/GEISYA ipd. Pri lastnih imenih kot npr. 
Tokio - te je vseeno potrebno obravnavati drugače kot imena pojave in stvari 
– pri latinicnem zapisu pride do razkola med TOUKYOU, TOKYO, TÔKYÔ, kar je 
lepo razvidno pri prometnih oznakah po japonski prestolnici. Takđni zapisi 
so le različne normirane pretvorbe, nekatere bolj ali manj neposreden zgled 
japonske izgovarjave, nekatere pa posredno japonskega zapisa. V primeru ‘ts’ 
se ti načini naključno ujemajo, zato pomotoma prihaja do zaključkov, da 
obstaja originalen (univerzalen) latinični zapis.

S spođtovanjem iz Tokia,

Nina Golob

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar - get it now! 
http://toolbar.msn.click-url.com/go/onm00200415ave/direct/01/
Dodatne informacije o seznamu SlovLit