Fw: [SlovLit] tsunami

VVB vesna.velkovrh-bukilica na guest.arnes.si
Sob Jan 8 17:13:09 CET 2005

Podpisana sem se pri svojem delu pogosto srečala z dilemo prečrkovanja, zato
si dovoljujem pristaviti svoje mnenje. Mogoče bo komu v pomoč pri
razmisleku.

Japonsko fonetiko poznam ravno dovolj, da si upam trditi, da zvok, ki ga
Angleži, Francozi in drugi, ki ne poznajo črke "c", zapisujejo s sklopom TS,
dovolj natančno ustreza zvoku, ki ga mi zapisujemo s črko C.
Pozorno uho lahko zazna nekoliko drugačno lego jezika - zvok je za spoznanje
"mehkejši" oz. podoben zvoku "dz" - vendar po mojem mnenju ni dvoma, da ga
smemo mirne duše zapisovati kot C. (Navsezadnje tudi vsi slovenski govorci
tega zvoka ne izgovarjamo popolnoma
enako!)

Pač pa osebno nisem prijateljica nasilnega "slovenjenja" zvokov, ki dejansko
nimajo pravih ustreznic v slovenščini: vzemimo za primer arabsko črko Q ali
črko W. Tudi podvojene črke bi (vsaj v primeru semitskih jezikov) po mojem
mnenju morali nujno pustiti pri miru. (Posebno, ker za slovenskega govorca
nikakor niso neizgovorljive, če se vsaj malo potrudi.)

Na splošno se pri svojem delu držim načela: imena, ki so tudi v izvirniku
zapisana z latinsko pisavo (tako, denimo, tudi turška imena), pustim
nedotaknjena.
Pri imenih, katerih izvirni jezik ne uporablja latinske abecede, pa uporabim
zapis, ki je najbliže izvirni izgovarjavi. (Imena južnoameriških indijanskih
plemen, recimo, dosledno zapisujem fonetično, ne pa po "špansko").
Izjema so imena oz. pojmi, ki so iz kakršnega koli tehtnega vzroka v
slovenščini že uveljavljena v drugačni obliki. (Tako je, recimo, prerok
islama Mohamed, vsi drugi nosilci tega imena pa so "Muhammad".)

Če povzamem svoje mnenje v tej zadevi: "pizza" je kul - "TSunami" pa ne...:)

Vse dobro vsem,

VESNA
Dodatne informacije o seznamu SlovLit