[SlovLit] Nova peka

Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jan 7 18:01:20 CET 2005


Lansko leto so na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistrirali ali
doktorirali (svoje delo pa napisali tudi že prej) naslednji kolegi. Na
pobudo Mojce Honzak so tule naslovi njihovih razprav, ki jih hrani
slovenistično-slavistična knjižnica na FF:

Andrej Ermenc Skubic, Sociolekti v jezikovni stvarnosti in literarnem delu:
(primerjava med slovenščino in angleščino), dis., 2003, 271 str.

Barbara Baloh, Vzorci govornega vedenja pri pripadnikih italijanske narodne
skupnosti v slovenski Istri, mag., 2003, 217 str.

Elen Slavec, Jezikovni položaj v slovenski Istri v luči javne komunikacije:
mag., 2003, 136 str.

Irena Avsenik Nabergoj, Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu
Cankarju: dis., 2003, 623 str.

Mihaela Kastelec, Kritiški opus Tarasa Kermaunerja, mag., 2003, 292 str.

Mojca Honzak, Literarna teorija pri pouku književnosti v osnovni šoli, mag.,
2003, 198 str.

Nataša Logar, Besedotvorna stilistika, mag., 2003, 217 str.

Namita Subiotto, Lingvostilistične posebnosti v prozi Taška Georgievskega:
dis., 2003, 214 str.

Vida Gomivnik Thuma, Uporaba nalog objektivnega tipa pri zunanjem
preverjanju znanja iz književnosti ob zaključku osnovne šole, mag., 2003,
153 str.

Roberto Dapit, Krajevna imena vzhodne Rezije v luči materialnega in
duhovnega izročila, dis., 2003, 207 str.

Tjaša Jakop, Dvojina v slovenskih narečjih, dis., 2004, 213 str.

Silvo Torkar, Zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske, mag., 2003, 180
str.

Darja Markoja, Oblikoslovna podoba besedil prekmurskega knjižnega jezika od
18. do 20. stoletja, mag., 2004, 340 str.

Mira Krajnc, Besediloslovne značilnosti pokrajinskega pogovornega jezika (na
gradivu mariborščine), mag., 2004, 245 str.

Uroš Urbanija,  Jurij Japelj -- življenje in delo, mag., 2004, 227 str.

Mateja Medvešek, Tabujske teme in problemski pouk književnosti v osnovni
šoli, mag., 2004, 209 str.

Jonatan Vinkler, Češko-slovenski in slovensko-češki slovstveni stiki v 19.
stoletju, dis., 2004, 395 str.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit