[SlovLit] Tsunami

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jan 6 12:03:34 CET 2005


-----Original Message-----
From: Helena Dobrovoljc [mailto:Helena.Dobrovoljc na zrc-sazu.si] 
Sent: Thursday, January 06, 2005 10:33 AM
To: Miran.Hladnik na guest.arnes.si
Subject: Začeti polemiko ali ne?

Dragi Miran, 
dr. Milan Orožen Adamič je na geografski forum poslal mnenje o
zapisovanju besede "tsunami". Morda bi o tem kaj rekli tudi slavisti. 
[...] 

Helena  
 
========== 

 
 Spoštovani geografi! 


Pritrdim lahko k temu, kar je zapisal dr. Kunaver. Točno je, da se v
svetovni literaturi ta pojav zapisuje kot tsunami. Beseda prihaja iz
japonščine, kjer na žalost zelo dobro poznajo to nadlogo. V latinico so
to besedo zapisali po standardu, ki se je na Japonskem uveljavil konec
19. stoletja. Gre torej za originalen latinični zapis japonske besede in
ne angleško obliko zapisa. Ti zapisi skrbno sledijo izgovorjavi in črke,
kar je 
zanimivo, se izgovarjajo prav tako, kot to počnemo mi Slovenci. A je a
itd.  in ne tako kot je to v angleščini. Zato, če Slovenec natančno bere
latinični zapis japonskega besedila ga izgovarja presenetljivo prav. To
trdim na osnovi učenja Japonščine leta 1985 na Japonskem in
izobraževanja o naravnih nesrečah, ki je večinoma potekal v Centru za
naravne nesreče v Tsukubi. V tem primeru bi morali ime kraja posloveniti
v Cukubo in tako naprej...  Zgodba brez konca in nihče več nebo vedel
kaj je prav. V času globalizacije, interneta in sodobnih komunikacij
velja v največji možni meri slediti originalnim oblikam zapisov, s tem
se stvari poenostavijo in možnosti zmešnjav se zmanjšajo. Pomislite samo
na pošto...  
 
 Menim, da je to, kar pri nas počno novinarji, oziroma lektorji -
slavisti s slovenjenjem "ts" v "c" svojevrstno nasilje, ki sledi
prosulemu pravilu "piši kao govoriš". Še več in bolj nerodno je, da se s
tem spremeni tudi izgovor, morda tudi pomen besede. Skratka nekdo se je
odločil, da pač ne gre, da bi bila skupaj "ts", kar je v našem jeziku
resda nekoliko   nenavadno, neobičajno ali nerodno... nikakor pa to ne
opravičuje pačenja originalne oblike zapisa. Japonščina je za nas
nekoliko nenavaden jezik, ki s slovenščino nima kaj dosti skupnega, tako
pač je. Zato se odločno zavzemam za ohranitev originalnega japonskega
latiničnega zapisa TSUMAMI. Tega pravopis izrecno ne prepoveduje, tam je
zapisano   
 
"tsunami -ja [cu] m s -em (a); gl. cunami" in  
"cunami -ja m s -em (a) |popotresni morski val|".   
 
Še to, mislim,da si je lektor predstavljal, da je zapis tsunami ameriška
oziroma angleška oblika zapisa japonske besede in jo je zato seveda
treba spremeniti. Pa temu ni tako! Res pa je, da se v angleščini
striktno piše tsunami in to je vse. Preprosto to je mednaroden termin,
kot naš kras (karst) na primer. Gre za to, da tako, kot smo mi
občutljivi na skrben zapis naših besed, velja biti pozoren tudi do
zapisovanja tujih besed, zemljepisnih imen in podobno. 
 
 dr. Milan Orožen Adamič 
www.zrc-sazu.si/gi/milan.htm 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit