[SlovLit] Tri knjige in tri povezave

Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 15 19:03:19 CET 2004


Drago Šega, Literarna kritika : termin, geneza, teorija. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004 (Studia litteraria).

Marijan Dovič, Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004 (Studia litteraria).

Marjana Kobe, Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem 1778--1850. Maribor: Mariborska knjižnica in Otrok in knjiga, 2004. 314 str. 

Http://volksgruppen.orf.at/volksgruppen/aktuell/stories/22322/ --- o Köstlerjevem prevajanju Cankarja na avstrijskem radiu.

Http://www.umass.edu/umhome/news/articles/7683.php --- demonstracija iskanja po rokopisnih dokumentih; univerza v Massachusettsu.

Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/ --- arhiv slovlitovskih objav.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit