[SlovLit] jasnost

Igor Kramberger k na aufbix.org
Pon Dec 6 15:23:38 CET 2004


Dober dan,

skusal bom odgovoriti po najboljsih moceh. Morda ne bom dovolj jasen, 
morda pa me kdo znova ne bo razumel, a ne po moji krivdi. Zelo 
verjetno nimam pravega lijaka ...

1.
V debati o Zupanovem romanu gre predvsem za eno druzino, morda pa za 
nekaj starsev.

2.
Iz njihovih izjav je razvidno, da jih moti izkljucno politicna 
konotacija, ki ne povzdiguje kolaboracionisticne strani v II. 
svetovni vojni.

Ce bi jih motilo kaj drugega - vzgojno zanimivega, bi se prej 
spotaknili ob prozo Mateta Dolenca, ki je v marsicem dosti bolj 
neposredna kot Zupanov roman. In je na seznamu za Cankarjevo 
priznanje.

3.
Imam zelo malo avtoritete. Ne vem, kaj je avtoritativno ravnanje in 
vedenje. Morda bo kaksna dovolj bistra glava to dvoje prepoznala v 
naslednji zgodbi.

Studentka mi je 4. decembra na fakultetni elektronski oglasni deski 
sporocila, da ne razume, zakaj je v seznamu literature pri predmetu 
"Sociologija kulture" Curtiusova knjiga "Evropska literatura in 
latinski srednji vek". Knjiga se  ji ne zdi sociolosko obarvana in ne 
razume, kaj je namen branja predpisanih besedil.

<http://mail.pfmb.uni-mb.si/tabla/index.php?board=4;action=display;threadid=36>

Sicer je zapisala tudi to, da na predavanja ne prihaja, ker obiskuje 
vaje pri predmetu Multimedia II. Tako ne vem, kaj je pravi razlog za 
odsotnost: obvezna prisotnost na vajah ali neprimerna literatura. A 
ne glede na to:

-- Naj kot profesor sam sestavljam seznam literature ali skupaj z 
bodocimi studenti (jih obiscem v 2. letniku in se dogovorim, kaj bi 
radi brali v 3.; kaj pa v primeru 1. letnikov)?

-- Naj predpisujem samo ucbenike ali tudi monografije? Marsikoga (ali 
vecino) namrec moti prav to, da ni ucbenik in se ne morejo preprosto 
uciti "resnic" na pamet. Pojasnilo: gre za bodoce profesorje 
sociologije in se necesa, kar imajo vpisano kot drugo smer. Vecina se 
jih bo znasla po osnovnih in srednjih solah.

-- Naj menjujem literaturo vsakih nekaj let ali puscam seznam 
nespremenjen, ker si potem lahko pripravijo izvlecke -- in izognejo 
branju?

Tako pridem do zadnje tocke.

4.
Ce bi slo za resen namen in vzgib, bi starsi (in drustvo) predlagali 
institucionalno obliko sodelovanja, ki bi bila vpeljana postopoma. 
Take zadeve niso izvedljive cez noc in ne morejo biti zgolj skrb 
nekaj razvnetih ali glasnih starsev, ki zavzamejo pozicijo, kot da 
govorijo v imenu vseh starsev in njihovih otrok.

Kriteriji, ki so bili doslej omenjani, da je po njih opravljena 
izbira, bi morali biti se naprej upostevani -- pri vseh vpletenih. 
Spreminjanje kriterijev bi moralo biti izvedeno se bolj postopoma in 
s premislekom.

5.
Sklep

Ceprav: kaj se nam obeta, ko bodo sedanji studenti postali ucitelji? 
Bodo odlocali manj avtoritativno? Bo svet lepsi in solanje res 
prijetnejse?

In starsi? Smo vsevedni? Bomo sodelovali pri reformiranju vseh ali 
samo nekaterih predmetov? Bomo drugim, najbolj glasnim starsem 
zaupali, da se vpletajo namesto nas? So ti drugi starsi boljsi, 
primernejsi od strokovnih komisij (in vseh vpletenih ustanov)?

Predstavljajte si skupino drzavljanov (ali drustvo), ki bi predlagala 
vpeljavo 110 V napetosti pri elektricni distribuciji, ker bi to 
olajsalo uvoz elektricnih aparatur iz nekaterih neevropskih dezel. 
Kako se naj odzovejo elektro-distribucijska podjetja, ki imajo res 
monopolen polozaj?

Sola je nekaj mehkejsega, bolj obcutljivega kot elektro-distribucija. 
Zato smo pripravljeni odgovarjati, o vsem tem javno razmisljati -- 
vpleteni in tudi taki, ki nsimo vpleteni po nobeni plati. Moja 
pisanja so ravno tako delna, popacena zaradi perspektive s strani kot 
mnoga druga v tej razpravi. Vsekakor niso pisana s pozicije moci ali 
avtoritete.

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
Igor Kramberger, raziskovalec-urednik

Gregor'ci'ceva 23, SI-2000 Maribor
pri Tom'si'c, Ulica Toma Brejca 11 a, SI-1241 Kamnik

Slovenija, EvropaDodatne informacije o seznamu SlovLit