[SlovLit] Nove knjige in spletnice

Miran siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Nov 25 21:36:50 CET 2004


Meta Grosman, Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju, Ljubljan
a: Sophia, 2004, 310 str.

Meta Grosman, Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: ZIFF, 2004, 22
3 str.

Http://nl.ijs.si/isjt04/zbornik/ -- zbornik referatov o jezikovnih tehnologi
jah, 2004, ur. T. Erjavec in J. Gros.

Http://www.ustanova-szf.si -- štipendije za doktorande.

Http://www.islovar.org -- terminološki slovar informatike, ur. Katarina Puc.


lp miran

Dodatne informacije o seznamu SlovLit