[SlovLit] Re: Dru?tvo star?ev o izboru knjig za doma?e branje

Igor Kramberger k na aufbix.org
Tor Okt 26 17:35:19 CEST 2004


Dober dan,

ker je analizo logicnosti in smisla poslanice Drustva ustrezno 
analiziral ze Ales Bjelcevic, ni tu vec kaj dodati.

Uwe Johnson je v svojih frankfurtskih predavanjih z naslovom 
Spremljajoce okoliscine (Belgeitumstaende; edition suhrkamp 1019, 
Frankfurt/M 1980) opisal tudi eno leto dela v zalozbi v New Yorku.

Kot priznanega nemskega pisatelja so ga prosili, da pripravi berilo z 
odlomki iz nemske literature, napisane po II. svetovni vojni. Ker 
morajo v ZDA berila potrditi zdruzenja starsev in uciteljev in ker 
zalozba ni zelela izdati regionalno prilagojenih verzij berila, se je 
moral Uwe Johnson ravnati po tem, kar je ustno izrocilo glavnih 
urednikov zalozbe poznalo kot sprejemljivo za prebivalce San Antonia, 
Texas. Zanje bi bilo nesprejemljivo vsako berilo, v katerem bi 
odkrili:

-- nasilje nad zivalmi
-- dopuscanje ali povelicevanje asocialnega vedenja
-- pozresnost
-- neznosti med odraslimi
-- uzivanje alkohola
-- uzivanje opijatov
-- kakrsnakoli seksualna dejanja
-- neameriska pocetja
-- omembo zakonoloma
-- nespodobnosti z zivalmi
-- dopuscanje in povelicevanje nasilja med ljudmi
-- zlorabo zivali
etc.

Johnson je ugotovil, da skoraj ni dela v moderni nemski literaturi, 
ki bi prestalo nadzor p.t.a.s of S.A. Vec podrobnosti najdete v 
njegovi knjigi na straneh 399 do 401.

Po skoraj 25 letih, od kar je knjiga izsla, me tako zgolj zanima, ce 
ima slovensko drustvo kaksno povezavo s p.t.a.s of S.A. Ali pa je to 
zgolj znamenje, kako dolgo traja, da pridejo pridobitve svobodnega 
sveta tudi v nase kraje?

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
Igor Kramberger, raziskovalec-urednik

Gregor'ci'ceva 23, SI-2000 Maribor
pri Tom'si'c, Ulica Toma Brejca 11 a, SI-1241 Kamnik

Slovenija, EvropaDodatne informacije o seznamu SlovLit