[SlovLit] FW: Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih v novembru

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Okt 20 11:47:53 CEST 2004


-----Original Message-----
From: Gorazd Vodeb [mailto:Gorazd.Vodeb na nuk.uni-lj.si] 
Sent: Wednesday, October 20, 2004 11:30 AM
To: Mrežnik
Subject: Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih v novembru

Pozdravljeni !

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih
virih. Prosim vas, da posredujete obvestilo kolegom in študentom, ki bi
jih tečaji zanimali.

Tečaj "Uvod v iskanje po el. inf. virih"  bo v torek, 2. novembra od 10.
do 12.30 ure. 
Predstavili bomo, kje in kako sploh dostopamo do virov, kakšni so pogoji
dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik
- odskočno desko do virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti
informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo
pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo
tezavra,  kdaj in kako uporabimo logične operatorje oziroma operatorje
bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn.

Tečaj "Osnove iskanja po internetu" bo v torek, 2. novembra od 14. do
16.30 ure. 
Predstavili bomo naslovni prostor interneta in kako nam pomaga pri
iskanju, strukturo spletnih mest, kakšne iskalne strategije uporabimo
pri iskanju po hierahično urejenih seznamih virov, iskalnikih in meta
iskalnikih, kakšne so prednosti in omejitve iskalnikov, posebnosti
različnih seznamov virov in iskalnikov ter kje in kako izberemo ustrezen
iskalnik ali seznam virov za poizvedbo.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi" bo v torek, 23.
novembra od 10. do 12.30 ure. Na tečaju predstavimo značilnosti
znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih demonstriramo
posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem predstavimo, katere
znanstvene bibliografije pokrivajo posamične discipline, nadaljujemo z
orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokažemo specifičen
pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in
različne možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih
poti do besedila
člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter
medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj
praktičnih vaj.

Tečaj "Elektronski časopisi" bo v torek, 23. novembra ob od 14. do 16.
ure. Na tečaju predstavimo naročniške servise z elektronskimi časopisi
in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih
pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. V
nadaljevanju pokažemo uporabo servisa, kako ugotovimo, pri katerih
naslovih imamo dostop do besedil člankov, predstavimo različne možnosti
iskanja - po besedilu, vsebinskih oznakah itn., značilnosti različnih
formatov besedila člankov, prikaz in pošiljanje besedil po elektronski
pošti. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. 

Tečaj "Iskanje knjig" bo v četrtek, 25. novembra od 10. do 12.30 ure. Na
tečaju predstavimo obseg in značilnosti različnih informacijskih virov
za iskanje knjig. Na praktičnih primerih pokažemo, kako poteka iskanje
po virih. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov:
knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic, nacionalne bibliografije,
knjigarne na internetu ter servise elektronskih knjig. Tečaj sklenemo s
praktičnim prikazom možnih poti do knjig: v slovenskih knjižnicah ali
preko medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj
praktičnih vaj. 

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemamo na elektronski naslov referalni-center na nuk.uni-lj.si
ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite,
na katere tečaje se prijavljate.

Lep pozdrav,
        Gorazd Vodeb
Dodatne informacije o seznamu SlovLit