[SlovLit] Fw: Poročilo: doktorirala je

Miran Hladnik miran.hladnik na ff.uni-lj.si
Sre Mar 10 05:37:57 CET 2004


----- Original Message -----
From: "Osolnik Vladimir" <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
To: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, March 09, 2004 3:27 PM
Subject: Poročilo: doktorirala je mag. Namita Subiotto, pogodbena
predavateljica makedonskega jezika in književnosti na Oddelku za slavistiko


Poročilo: doktorirala je mag. Namita Subiotto, pogodbena predavateljica
makedonskega jezika in književnosti na Oddelku za slavistikoDragi Miran,
pri nas na študijski smeri Hrvaški, srbski in makedonski jezik s
književnostmi je 5.3.04 uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo
LINGVOSTILISTIČNE POSEBNOSTI V PROZI TAŠKA GEORGIEVSKEGA magistra Namita
Subiotto, asistentka za področje makedonskega jezike in književnosti na
Oddelku za slavistiko. Komisijo za zagovor je vodil redni prof. dr. Dragi
Stefanija, dolgoletni vodja katedre za makedonski jezik in književnosti na
našem Oddelku, ki je bil tudi somentor; člani pa so bili: red. prof. dr.
Aleksandra Derganc, predstojnica Oddelka za slavistiko na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Borislav Pavlovski,
predstojnikOddelka za slavistiko na Filozofski fakulteti Sveučilišta v
Zagrebu in izr. prof. dr. Vladimir Osolnik (mentor).

S tem je katedra za makedonski jezik in književnost, ki na naši Fakulteti
razširja znanje o makedonistiki nad trideset let, pridobila novega
strokovnjaka in perspektivno doktorandko iz lastnih vrst, saj je kolegica
diplomirala in magistrirala prav na našem Oddelku za slovanske jezike in
književnosti.

Želimo ji še veliko uspehov pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu.
mirko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit