[SlovLit] Eksterci

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 9 10:38:44 CET 2004


Od: klemnov na email.si
Poslano: 8. marec 2004 11:48
Za: miran.hladnik na guest.arnes.si
Zadeva: Eksterci

[...]
V odzivu na Merčev dnevnik sem moral - hočeš nočeš - pritrditi njegovi
kritiki
eksternih testov pri slovenščini (Aleš, za srednje šole :). Prejšnji teden
smo
imeli predmaturitetne naloge in (ponovno) me je začudil točkovnik. Ker sem
enim
slovenistom zdi v redu, drugim pa ne, postavljam dilemo "na ogled". Po
vrsti.

V navodilih za ocenjevanje pravijo pravijo splošna navodila tole: "Kandidat
dobi točko za jezik samo, če so vsi odgovori v nalogi vsebinsko in jezikovno
pravilni. Vsebinsko napačen in jezikovno pravilen odgovor je 0 točk." Kaj to
pomeni? Teoretično je mogoče, da reševalec nalog, ki izvrstno in do
potankosti pozna pravopisna in slovnična pravila, ne dobi za jezikovno
pravilnost niti ene točke, saj se jezikovna pravilnost pogojuje z vsebinsko
točnim odgovorom. To navodilo pravzaprav pravi: "Če je to, kar si povedal,
nepravilno, je tudi tvoj jezik nepravilen (o širši aplikaciji takih sklepov
raje ne razmišljam, a zdi se mi, da sem danes razumel, od kod slovenske
zadrega
pred javnim nastopanjem).

V konkretnem primeru (npr. naloga 4, glej spodaj) je dijak napačno razložil
podnaslov besedila, a jezikovno popolnoma pravilno tvoril tristavčno poved
(velika začetnica, končno ločilo, pravilno postavljene vejice ...). Na koncu
mu
število točk pove, da tvorjenje stavka, povedi, velike začetnice, vejic in
ločil ne obvlada, ker ne razume, kaj pomeni "Koncertu na rob". Ker
pravilnosti jezika do zdaj nisem povezoval z vsebino
govorjenega/zapisanega, bi prosil tistega, ki to povezavo razume in jo zna
utemeljiti, naj jo razloži. Meni osebno se zdi, da je prej obratno (če je
jezika "nepravilen", je tudi vsebinska pravilnost hitreje vprašljiva).
Domnevam, da se je s tem splošnim navodilom želelo preprečiti jezikovne
kracarije (tudi mene jezi, ko mi dijaki pravilen odgovor v testih podajo
brez
velikih začetnic, vejic in ločil, a zato jim, kljub jezi, ne smem reči, da
je
odgovor nepravilen - lahko pa dam v test naloge, kjer preverjam samo njihovo
jezikovno znanje in jih tam "ujamem").

Lp, nergač Klemen Lah

Naloga 4:
"Besedilo B je bilo objavljeno na isti strani tik pod besedilom A. V
tristavčni
povedi razložite pomen nadnaslova besedila B." (Nadnaslov se glasi Koncertu
na
rob.)
Točkovnik določa, da je treba dati 2 točki za ustrezno razlago, 1 točko za
tristavčno poved in 1 točko za jezikovno pravilnost.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit