[SlovLit] Še o Krpanu na urednikovo pobudo

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 18 17:45:06 CET 2003


----- Original Message ----- 
From: "Vlado Nartnik" <Vlado na zrc-sazu.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Monday, November 17, 2003 12:37 PM
Subject: kerpan

Dragi Miran,

na morebitno zvezo Levstikove povesti Martin Kerpan z ruskim 
ljudskim izrocilom sem prvic naletel pred tremi leti, ko sem prebral 
bilino Volga in Mikula, letos pa sem se nanjo spomnil v zvezi z usodo 
panonskega kneza Koclja. Slednji je prisel v spor s Solno-gradom, 
ker je podpiral poslanstvo solun-skih bratov Konstantina in Metodija, 
in skrivnostno izginil leta 874 (podobno kakor kralj Matjaz po sporu z 
Bogom zavoljo soli v Peganovi povedki Kralj Matjaz in Sembilja).

Ko so leta 894 Panonijo zavzeli Ogri, so panonski begunci, kakor vse 
kaze, prenesli spomin na Kneza Koclja v Korotan, za kar bi govorila 
podobnost zapisa arabskega Herodota Al-Masudija o treh svetiscih 
pri Slovanih z Majarjevo povedko Voznik pri kralju Matjazu (Glej moja 
clanka: K rabi in smislu barvnih izrazov v Cankarjevem Kurentu, JIS 
XXX, str. 194-199, K variiranju imen panonskih knezov v Kosicevih 
starinah, v: Kosic in njegov cas. Zbornik razprav o Jozefu Kosicu, 
Budimpesta 1994, str. 84-88). 

Podobnost Majarjeve povedke z Levstikovo povestjo je v tem, da gre 
v prvi za srecanje med voznikom vina in kraljem Matjazem pod tremi 
romarskimi vrhovi, v povesti pa za srecanje med tovornikom soli od 
Svete Trojice in samim cesarjem. Tretji clen k temu predstavlja 
bilina, ki je povesti videt celo blizja kakor povedka. Zato se ponuja 
misel, da se je spomin na kneza Koclja s panonskimi begunci 
bliskovito raznesel po vsem slovanskem svetu od Jadrana do Baltika 
in se nato miticno obarval. Vendar bi bilo treba raziskat tudi moznost, 
koliko je Fran Levstik utegnil poznat imenovano bilino.

Lep pozdrav,

Vlado

========

----- Original Message ----- 
From: "Vlado Nartnik" <Vlado na zrc-sazu.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, November 18, 2003 3:54 PM
Subject: Kerpan 2


[...] v zvezi z 
razhajanjem med voznikom vina ter tovornikom soli Martinom 
oziroma Mikulom pa bi opozoril se na slovensko ljudsko pesem 
Tlacanova volica (SLP 190), ki jo Marko Terseglav veze z Martinovim 
vozom, kar je drugo ime za ozvezdje Medveda oziroma Velikega 
voza. O tem se je posebej razpisal Milko Maticetov v razpravi 
Zvezdna imena in izrocila med Slovenci (Zbornik za zgodovino 
naravoslovja in tehnike 2, Ljubljana 1974, str. 43-90), in tam je 
posebno vazen podatek, da je Medved tisti, ki je svetniku pozrl osla, 
mulo ali konja (str. 72) na poti v Rim, se pravi na Rimski cesti. Za 
razhajanje med voznikom in tovornikom je skratka krivo razlicno 
videnje istega ozvezdja: eni vidijo v njem Voz, drugi pa Medveda (in 
kobilico v Medvedjem zelodcu, kolikor se kobilica ni osamosvojila v 
novem ozvezdju - recimo v Miklavzevem Kozorogu). 

Nasproti Levstikovi povesti se zdi zaporedje povedk Kralj Matjaz in 
Sembilja - Voznik pri kralju Matjazu obrnjeno. V povedkah gre za 
starejse zaporedje dvoboj - srecanje, v Levstikovi povesti in ruski 
bilini pa za mlajse zaporedje srecanje - dvoboj. Pomenljiv pa pri tem 
ostaja Martinov priimek Kerpan, ki utegne bit anagram za balto-
slovanskega gromovnika Perkuna oziroma Peruna (Glej V. V. 
Martynov: Slavjanskie anagrammy, v: Etimologija 1997-1999, str. 
102-106). Toliko bi pac se dodal k zadnjemu zapisu.

Lep pozdrav,

Vlado  

Dodatne informacije o seznamu SlovLit