[SlovLit] Fw: predstavitev Zbornika Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 22 18:35:45 CEST 2002


predstavitev Zbornika Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja----- Original
Message -----
From: Osolnik Vladimir
To: Hladnik Miran
Sent: Tuesday, October 22, 2002 6:08 PM
Subject: predstavitev Zbornika Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja

Miran,
morda bi tudi druge slovlitjane zanimalo, kako je potekala predstavitev
Zbornika mednarodnega simpozija PLURILINGVIZEM V EVROPI 18. STOLETJA, dne
22.10.02  v sejni sobi FF ob 11. uri. Ali lahko posreduješ informacijo tudi
dr. Janu za njegovo KRONIKO? Hvala.

Zbornik PLURILINGVIZEM V EVROPI 18. STOLETJA , ki prinaša 22 različnih
prispevkov, je nastal v sodelovanju med Mariborsko, Videmsko in Ljubljansko
univerzo ter njihovih oddelkov za slavistiko. Prinaša razprave slovenskih,
hrvaških in italijanskih avtorjev, ki so se kot učitelji na različnih
evropskih univerzah /Berlin, Zagreb, Mostar, Praga, Videm/Udine, Maribor in
Ljubljana/ udeležili mednarodnih tečajev na navedeno temo pri Mednarodnem
unniverzitetnem centru/International University Centre  v Dubrovniku v letih
1998, 1999 in 2000.

Med njimi so (po vrstnem redu natisa) V. Orioles, V. Osolnik, M. Jesenšek,
I. Orel, Dj. Strsoglavec, Lj. Marks, S. Vulić, P. Knezović, A. Pavešković,
L. Sočanac, S. Stojan, M. Bricko, V. Čučić, V. Milović Perić, G. Cifolettti,
S. Paušek Baždar, Ž. Muljačić in F. Ferluga Petronio, ki je Zbornik tudi
uredila.

Njihovi prispevki so natisnjeni v italijanskem ali angleškem jeziku, s
sinopsisi in povzetki v slovenščini; slovenski delež se nanaša na
večjezikovnost v dejavnostih Zoisovega razsvetljenskega kroga in v
Vodnikovem literarnem delu, na tuje jezikoslovne vplive v slovenskih
prevodih cerkvenih besedil iz obdobja reformacije in v slovenskem
slovaropisju, na opis Pohlinovih jezikoslovnih prizadevanj, na vplive
staroslovanskih predlog v cerkvenih spisih v prekmurščini in na večjezičnost
v spisih Bernarda Mariborskega.

Zbornik so zbranim natančneje predstavili avtorji: urednica dr. F. Ferluga
Petronio, Univerza v Vidmu, dr. Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, dr.
Irena Orel, dr. Djurdja Strsoglavec, dr. Francka Premk in dr. Vladimir
Osolnik z Univerze v Ljubljani. Poudarili so pomembnost slovenskega deleža v
evropski plurilingvistični stvarnosti nekoč in danes ter odmevnost
predstavljenih slovenskih znanstvenih prispevkov v širšem mednarodnem
prostoru.

Obsežno monografijo (350 strani) je natisnilo Slavistično društvo Maribor
(september 2002) v zbirki Zora (št. knjige 17).
Dodatne informacije o seznamu SlovLit