Fw: [SlovLit] Zlati boben

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 22 09:42:55 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Ada Vidovič Muha" <ada.vidovic-muha na guest.arnes.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Monday, October 21, 2002 9:44 PM
Subject: RE: [SlovLit] Zlati boben


> Marko, kaj res misliš, da bi zakon lahko bil "edina učinkovita protiutež
> govorici velikih korporacij, ki kolonializirajo naše mišljenje in govor"?
> Kateri zakon? Ki ga "je treba zasnovati s stališč postmoderne in
> postkolonialne teoretske misli in iz nje izpeljane jezikovne politike"? Se
> strinjam - vendar, kot sem zapisala, trenutno vidim
> - /p/redlagani zakon o jeziku /kot/ osamljeno dejanje  jezikovne politike,
> /ki/za svoje uresničevanje ne potrebuje širše strategije države v zvezi s
> položajem slovenščine, saj v nobenem svojem členu niti v preambuli ne
> predvideva nujnosti oblikovanja nacionalnega programa, ki bi odseval
potrebe
> jezikovne rabe sedanjega trenutka, generacije ki je danes in bo jutri
jedro
> slovenske politike, znanosti, kulture; ne predvideva torej obveznosti
> ustreznih državnih ustanov za izvajanje mednarodno ovrednotenih aktualnemu
> času ustreznih temeljnih slovenističnih raziskav - >navzdol<, k
uporabnikom
> jezika, je usmerjen celo s kaznovalno politiko. Od ustreznih vladnih
ustanov
> zakon skromno pričakuje samo zagonska sredstva za ustanovitev nadzornega
> urada za jezik, ki se bo sčasoma z razvito inšpekcijsko službo in
ustreznimi
> sankcijami lahko tudi sam vzdrževal.
> - Sklicevanje na jezikovne zakone v drugih državah, npr. v Franciji, na
> Poljskem, brez upoštevanja različnosti jezikovnih položajev pomeni
> zavajanje. Avtorji zakona dokazujejo, da ne poznajo ali nočejo poznati
> bogate raznovrstnosti  jezikovnokulturne in s tem tudi jezikovnopolitične
> ponudbe v teh državah /!/; verjetno ne poznajo s slovenščino
neprimerljivega
> jezikoslovnega prostora, ki sooblikuje jezikovni položaj; neprimerljiva je
> tudi njihova zgodovinska izkušnja, saj je v nosilce teh jezikov, se pravi
v
> njihov lastni jezik vgradila temeljni kocbekovski pogoj svobode oz.
> demokracije - jezikovno samozavedanje in iz njega izvirajočo samoumevnost
> rabe lastnega jezika. - Pri sklicevanju na jezikovne zakone v drugih
državah
> bi bila seveda nujna informacija o vplivu sprejetih zakonov na jezikovno
> vedenje.
>
> Menim torej, da se s predlaganim jezikovnim zakonom v  slovenskem prostoru
> utrjuje jezikovna politika, ki je zaznamovana s konservativnim
> ekskluzivizmom, zasnovno neprilagojena ali slabo prilagojena aktualnim
> družbenim in političnim okoliščinam v širšem evropskem okolju, ki se nam
> obeta tudi na formalni ravni. Zaznamuje jo pomanjkanje pripravljenosti
> (mentalno) izstopiti iz varnih okvirov razmeroma preproste
> (knjižno)jezikovne normativistike in oblikovati svojo zasnovo primerno
> tektonskim premikom sodobne družbe.
>
> Predlagani zakon je torej dokument časa, s katerim je še vedno mogoče
> graditi vplivno jezikovno politiko na vprašljivem razumevanja pojma jezik
ob
> hkratni vsaj dvomljivi pripravljenosti pristojnih državnih ustanov
razumeti
> bistvo slovenske jezikovne zgodbe, ko se v ustvarjalnem stiku moči
različnih
> kultur preureja svet.
>
> Naj povzamem: smisel zakona o jeziku, če bi bil vgrajen v širšo strategijo
> države  v zvezi z jezikovnimi vprašanji, vidim v problemski omejitvi na
> izbiro javne besede, se pravi na preverjanje uresničevanja ustavnega
> določila. Sam zakon, brez širše državotvorne akcije, ima po mojem lahko le
> kratkoročne rezultate, brez temeljnega kakovostnega premika razumevanja
> jezika in jezikovne identitete - se pravi pojmov, ki so bistvo uspeha
dolge
> (dolgoročne) in zato tudi  manj atraktivne zgodbe o jeziku.
>
>
> Oprosti, ker sem ponovila nekaj že objavljenih mislih v zvezi s
predlaganim
> (!) zakonom - vendar sem res prepričana, da je nujno poleg zakona v
> naslednjih štirih, petih letih aktualizirati bazične jezikovne priročnike,
> marsikaj na novo napisati - tudi za literarno vedo - se Ti ne zdi? Koliko
> ljudi imamo možnost zaposliti na še tako strokovno preverjenem programu -
> sploh pa koliko usposobljenih ljudi? - Z zakonom zaščititi slovenščino -
pa
> se jo da z zakonom razvijati? Saj je verjetno nočemo fosilizirane?! Hočemo
> takšno, ki bo našla svoje mesto tudi v tako stisnjenem času, kakršnega v
> zgodovini še ni bilo. Zato je ob zakonu nujna od ustreznih državnih
> inštitucij podprta programska akcija - sicer bo bobnanje gluho.
>
> Lep pozdrav, Ada
>
>
Dodatne informacije o seznamu SlovLit