[SlovLit] Obvestilo o TEI P4

Tomaz Erjavec Tomaz.Erjavec na ijs.si
Čet Jun 27 08:24:39 CEST 2002


NOVA XML IZDAJA NAVODIL ZA ZAPIS BESEDIL TEI

Konzorcij "Text Encoding Initiative", TEI (www.tei-c.org) je objavil
novo, popravljeno izdajo svojih "Navodil za zapis in izmenjavo
elektronskih besedil" (Guidelines for Electronic Text Encoding and
Interchange), imenovanih tudi P4.

Konzorcij, sedaj v svojem drugem letu obstoja, je mednarodna
neprofitna korporacija, ustanovljena z namenom, da vzdržuje in razvija
sistem TEI, ki je od svoje prve izdaje 1994. postal de facto standard
za znanstveno delo z digitalnimi besedili.

Nova izdaja Navodil TEI, v celoti skladnih s standardom XML, je velik
korak, ki postavlja TEI v središče teženj razvoja digitalnih knjižnic
in svetovnega spleta. Izdaja P4 je že nekaj mesecev dostopna na
spletu, tiskana različica, ki jo je sedaj mogoče naročiti preko
"University of Virginia Press"
(http://www.upress.virginia.edu/books/tei.html) pa predstavlja nov
mejnik na poti razvoja znanstvene komunikacije in mednarodnega
sodelovanja.

Če poenostavimo, Navodila TEI definirajo jezik za opis zgradbe besedil
in predlagajo imena za njihove gradnike. Preko definicije standardne
množice imen omogočajo kombiniranje različnih računalniških
predstavitev besedil v velike podatkovne baze, hkrati pa tudi ponujajo
skupen jezik znanstvenikom, ki si želijo medsebojno
sodelovati. Industrijski svet pozna veliko število takšnih
standardiziranih besednjakov, npr. v bančništvu, pri vzdrževanju letal
ali molekularnem modeliranju. Dosežek TEI je bil, da je to naredil za
besedilne in jezikoslovne podatke -- tako za tiste znanstvenike, ki se
ukvarjajo s pisno kulturo preteklosti, kot za one, ki preučujejo
razvoj samega jezika.

Število članov Konzorcija TEI se je v prvem letu obstoja stalno
povečevalo; maja 2002 je imel 56 članov po vsem svetu, od majhnih
raziskovalnih projektov na univerzah do velikih akademskih knjižnic in
ustanov. Konzorcij ponuja članom vrsto ugodnosti, med drugim udeležbo
pri volitvah TEI, poseben dostop do šolanja, konzultacije pri izdelavi
predlogov projektov in brezplačno ali po znižani ceni Navodila
TEI. Konzorcij še išče nove člane in z veseljem sprejema poizvedbe na
info na tei-c.org.

Konzorcij pripravlja svoje drugo letno srečanje članov, ki bo potekalo
v knjižnici Newberry v Chicagu 11. in 12. oktobra 2002. Na letnem
srečanju imajo člani priložnost, da se seznanijo z dosedanjim razvojem
in prihodnjimi načrti za Navodila TEI, izmenjajo rezultate raziskav z
drugimi člani in se udeležijo posebnih tečajev. Letni sestanek
vključuje tudi volitve v izvršni odbor TEI, ki nadzoruje strateško in
finančno načrtovanje TEI, in v svet TEI, ki vodi strokovno delo
TEI. Člani se udeležijo sestanka brezplačno, nečlani pa plačajo
kotizacijo 50 USD.

Podrobne informacije o P4 in Konzorciju TEI so dostopne na spletni
strani http://www.tei-c.org/. Urednika Priporočil sta Lou Burnard
(University of Oxford, lou.burnard na oucs.ox.ac.uk, tel. +44 1865 273
221) in Syd Bauman (Brown University, syd_bauman na brown.edu, tel. +1
401 863 3835).

OPOMBE

1. Cena izvoda Navodil P4, ki jih je možno naročiti preko "University
  of Virginia Press" (oz. preko spletne strani TEI,
  http://www.tei-c.org/Services/), je 90 USD. Člani Konzorcija TEI
  bodo prejeli brezplačni izvod, dodatne izvode pa lahko naročijo po
  znižani ceni 60 USD. Tudi naročniki TEI lahko kupijo Navodila po
  znižani ceni. Posamezna poglavja Navodil so za člane in naročnike
  dostopna brezplačno v formatu PDF preko spletne strani TEI.

2. Konzorcij TEI ima sedež v mestu Bergen na Norveškem, gostuje pa na
  štirih univerzah: "University of Bergen", "Brown University",
  "Oxford University" in "University of Virginia". Konzorcij upravlja
  izvršni odbor, strokovno delo pa nadzoruje voljeni svet TEI. Delo
  izvajajo majhne skupine zainteresiranih strokovnjakov po svetu in
  dva urednika, eden iz Severne Amerike, drugi iz Evrope.

3. TEI je začel z delom 1988. pod pokroviteljstvom treh vodilnih
  strokovnih združenj na področju knjižnih in jezikoslovnih aplikacij
  računalništva s pomočjo znatne finančne podpore "National Endowment
  for the Humanities" Združenih držav Amerike, "Language Engineering
  Directorate" Evropske unije, "Social Science and Humanities Research
  Council" Kanade in "Mellon Foundation".

4. S pomočjo skoraj 200-tih strokovnih in znanstvenih ekspertov širom
  po svetu je TEI izoblikoval priporočila za učinkovito računalniško
  predstavitev skoraj vseh zvrsti besedilnih virov, neodvisno od
  jezika, kulture ali računalniškega sistema. Prvotno so bila ta
  priporočila izražena z uporabo računalniškega standarda SGML, pred
  kratkim pa je TEI usvojil novi jezik svetovnega spleta XML.

5. TEI je imel močan vpliv na več področij: na razvoj digitalne
  knjižnice, jezikovnih tehnologij in svetovnega spleta. Mnogi, ki so
  odgovorni za razvoj XML, med drugim eden od urednikov tega
  standarda, so tudi neposredno povezani z razvojem TEI.

6. Ko postaja digitalna komunikacija norma, se veča potreba po
  standardih, ki so manj kratkotrajni kot današnji računalniški
  sistemi. Z definicijo standardov za izmenjavo besedilnih podatkov,
  ki so neodvisni od današnjih računalniških sistemov, zagotavlja TEI
  prihodnost za digitalno zapuščino, ki jo gradimo povsod okoli
  nas. Od tod tudi njegov slogan: "Včerajšnja informacija jutri".

-- 
Tomaž Erjavec     | Dept. of Intelligent Systems E-8
email: tomaz.erjavec na ijs.si  | Institute "Jozef Stefan"
www:  http://nl.ijs.si/et/  | Jamova 39, SI-1000, Ljubljana
fax:  (+386 1) 4251 038   | SloveniaDodatne informacije o seznamu SlovLit