[SlovLit] Re: Knjižnična pravila

rok.burja na lek.si rok.burja na lek.si
Sre Jun 26 07:01:50 CEST 2002


Pozdravljeni!

V zvezi s knjižnico na ISH moram priznati, da sem reagiral preveč
agresivno. V telefonskem pogovoru z gospo Simono Perpar Grilc sem kasneje
razčistil stvari, ki so me težile. Zato sem vsem prizadetim opravičujem in
upam, da bodo svoje poslanstvo še naprej opravljali v taki pozitivni luči
kot do sedaj.

S spoštovanjem,

Rok Burja


                                                      
           "simona "                                      
           <simona na ish.si>     To:    <rok.burja na lek.si>                
                        cc:    <sabina.mihelj na kiss.uni-lj.si>          
           21.06.2002 12:59     Subject: Knjižnična pravila                
                                                      
                                                      
Spoštovani!


Eno uro po najinem telefonskem pogovoru sem prejela pošto, ki ste jo
poslali na slovlit. Stvari se vsekakor dajo rešiti drugače, kot ste
opazili ob najinem telefonskem pogovoru. Moja sodelavka je vaši soprogi
predlagala, naj se oglasi pri meni kot vodji knjižnice oziroma pri
direktorici ISH Dragici Bac. Od naju bi lahko dobila več informacij
oziroma pravilne informacije. O opominih in zamudninah se nikakor ne
odločamo sprotno niti tega prostodušno ne priznavamo, kot ste zapisali v
svojem pismu, temveč imamo drugačen sistem kot v drugih knjižnicah.
Glede na to, da smo knjižnica v privatni instituciji, se trudimo, da bi
bil ta do študentov in študentk čim blažji in fleksibilnejši. Zamudnine
smo začeli zaračunavati šele novembra 2001, to pa smo objavili celo na
oglasni deski fakultete. Zamudnikov/zamudnic v naši knjižnici ni veliko,
zato opominov ne pošiljamo mesečno. Pregledamo stanje in se na podlagi
tega odločimo, ali jih bomo poslali po treh mesecih ali še kasneje.
Opomin se namreč zaračunava, to pa pomeni večje stroške in večje
finančno breme za študenta/študentko oziroma člana/članico knjižnice.
Zelo me žalosti, da ste našo knjižnico, ki je vedno poslovala brez težav
in se trudila biti študentom/študentkam prijazna (kar mnogi/mnoge izmed
njih ob obisku tudi izrazijo) prikazali v slabi luči. Pričakujem, da
boste to vzeli nase in poskušali popraviti, kar se še da. Čudi me, da
ste problem spravili v javnost pred pogovorom z odgovornima osebama. Za
naš spodrsljaj, namreč neprijaznost mlajše sodelavke, sem se vam v
njenem in svojem imenu opravičila, vsekakor pa bi mi to morali povedati
takoj naslednji dan. Le tako bi se problem rešil hitreje in manj boleče.

Obžalujem, da je prišlo do takšne težave ravno v naši knjižnici, ki
mnogim študentom/študentkam malone izpolnjuje želje glede nabave knjig,
ki jih potrebujejo za študij, in pričakujem, da bo neprijetnost, ki nam
je bila s tem povzročena, na nek način popravljena.S spoštovanjem,

Simona P. Grilc, Vodja Knjižnice ISH


----------------------------------------------------------------------------
To elektronsko sporocilo in vse morebitne priloge so zaupne narave
in namenjene izkljucno naslovniku. V primeru, da ste sporocilo
prejeli po pomoti, vas prosimo, da obvestite posiljatelja, sporocilo
pa takoj unicite.

Hkrati je ta noga sporocila potrdilo, da je bilo sporocilo pregledano
s programom za odkrivanje racunalniskih virusov z uporabo
najnovejsih protivirusnih vzorcev.
------------------------------------------------------------------------------
This e-mail and any files transmitted with it are confidential 
and intended solely for the use of the individual or entity to 
whom they are addressed. If you have received this email in 
error please notify the sender and delete it immediately.

This footnote also confirms that this e-mail message and 
its attached file(s) have been swept for your security by our 
antivirus software using the latest virus signatures.
-------------------------------------------------------------------------------
Dodatne informacije o seznamu SlovLit