[SlovLit] Okrogla miza o racunalniskem izrazju, 22.5.2002

David Pahor david.pahor na amis.net
Tor Maj 21 11:19:34 CEST 2002


(V imenu Simone Kompolsek iz zalozbe Pasadena - simona na pasadena.si))

Spoštovani!

Pomen slovenskega jezika na podroèju raèunalništva in informatike je vse
veèji. Prava poplava novih izdelkov in storitev vnaša potrebo po njihovem
poimenovanju. Premajhno zanimanje naše strokovne javnosti za slovensko
strokovno terminologijo botruje poplavi angleških imen in gesel. Kaj
narediti?

Prav zato vas vabimo, da se udeležite okrogle mize z naslovom Razvoj
raèunalniškega izrazja po izidu Leksikona raèunalništva in informatike.

Priredili jo bomo v sredo, 22. maja 2002, ob 12. uri v knjigarni Konzorcij.

Pokrovitelja sreèanja bosta Založba Pasadena ter Leksikon raèunalništva in
informatike.

Pogovor med sogovorniki, ki lahko vplivajo in bi morali vplivati na lep in
pravilen slovenski jezik, bo potekal na podlagi petih izhodišè:
1. Ocena trenutnega stanja v slovenskem raèunalniškem izrazju.
2. Razèlenitev izboljšav za drugo izdajo Leksikona.
3. Prouèitev možnosti za spletno zbiranje in objavljanje gesel.
4. Pogovor o posameznih slabih strokovnih izrazih.
5. Izmenjava mnenj o iskanju novih slovenskih izrazov.

Sledili bodo odgovori na vprašanja obèinstva.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
x  David Pahor,
x  dr. Matjaž Gams,
x  dr. Katarina Puc,
x  Katja Benevol ? Gabrijelèiè,
x  Primož Gabrijelèiè
x  dr. Peter Weiss

Veseli bomo vaše udeležbe.

Lep pozdrav! 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit