[SlovLit] Dvojnice v knjižnici Oddelka za slovenske jezike in književnosti

Pritekelj Kristina Kristina.Pritekelj na ff.uni-lj.si
Tor Maj 7 08:29:17 CEST 2002


V knjižnici Oddelka za slovanske jezike in književnosti se je nabral lep kupček dvojnic diplomskih nalog. Zaradi stiske s prostorom, ki vlada pri nas, bi avtorje prosila, če pridejo ponje.
      
           Kristina Pritekelj
                       

SEZNAM AVTORJEV, KATERIH DUPLIKATI DIPLOMSKIH NALOG SE NAHAJAJO V KNJIŽNICI:


Androjna, Irena
Arčon, Majda
Avguštin, Marjetka
Bandelj, Jožica
Bertok, Ester 
Bizjak-Merzel, Karmen
Blažič, Ernest
Božič, Branka
Bulovec, Štefka
Butina, Darja
Čadež-Vizjak, Martina
Čebular, Marisa
Čermak, Božena (2 izvoda)
Černigoj, Dejan
Črnigoj, Sonja
Dular-Bregač, Špela
Đukić, Aleksander
Erklavec, Janez
Erklavec-Osterman, Milena
Eržen, Kristina
Eržen, Marjeta
Fischer, Ferdo
Fišer-Perič, Marija
Frantar, Vladimir
Gliha, Nadja
Goršin, Magdalena
Gostiša, Ana
Grafenauer, Mojca
Grahek, Sabina
Gričar, Monja
Guček, Brigita
Ivelja, Ranka
Jakopič, Bogo
Jakše, Darja
Jamnik, Terezija
Jelaska-lozič, Anuška
Jereb-Rode, Jožica
Jerič, Jože
Jocić-Ambrož, Darinka
Jukić, Boris
Juran, Mateja 
Jureš Debevec, Tatjana
Kališnik, Gregor
Kavčič, Mihaela
Keber, Melita
Kemperle, Kristina
Kenda, Albina
Keržan, Dorijan (2 izvoda)
Klaus, Vlasta
Knol, Natalija
Kobal, Mojca
Koderman, Darinka
Kolenik, Mojca
Kolman, Božena
Koren, Marija
Košir, Benjamina
Kovačič, Lucija
Krapež, Marjeta
Križnar, Helena
Kuret, Barbara
Kustec, Aleksander
Lavrenčič, Darja
Lavrenčič-Lapajne, Milena
Lavrič, Vlasta
Leskovic, Nataša
Likar, Frančiška
Lulik, Marija (2 izvoda)
Malešič, Alenka
Markočič, Andrejka
Medveš, Bogomila
Mercina, Marija
Mezgec, Nastja
Mihelič, Mojca (2 izvoda)
Milenković, Marija
Militarev, Irena
Mlakar, Lucija
Možina-Božič, Tatjana
Mrdavšič, Janez
Mršnik, Sonja
Nahtigal, Mojca
Navinšek, Emil (2 izvoda)
Novak, Marija
Pahor, Vojko
Pandel, Mateja
Petrinja, Jasna
Pipuš, Mihaela
Pivec, Polona
Pižent, Bojana (2 izvoda)
Potocco, Margerita
Požin, Ljudmila
Rajnar, Suzana
Ramovš, Bogomir
Rauter, Irena
Rebec, Mateja
Rigler, Katarina
Rudolf, Patricija
Rudolf, Zdenka (2 izvoda)
Sadikov, Aleksander
Santoro, Irena
Schmidt, Malina
Seražin, Nadja
Skok, Tanja (2 izvoda)
Skrt, Nataša
Smodiš, Natali (naslov v diplomi)
Srebotnjak, Pepca
Stenovec, Bernarda
Stopar, Nataša
Stražišar, Simona
Svetel, Boris
Šalehar-Vovk, Liljana
Šedlbauer-Janova, Vladimira
Škapin, Danuša
Škof, Emil
Škrab-Draškovič, Marija
Škufca, Jože
Šorli, Sergeja
Šprager, Eva
Štekar Košuta, Marija
Štimac, Vesna
Švencbir, Suzana
Tomšič, Alenka
Tomšič, Nevenka
Trglavčnik, Erna
Trunkelj, Beti
Umek, Evelina
Urbanec, Irena
Valjavec-Oblak, Snežna
Veber, Tjaša
Velikanje, Zorko
Velušček-Medved, Nadja
Verdnik, Majda
Vertot, Joža
Vračko, Božidar
Vrbinc, Ivana
Zajamšek, Erna
Zajc, Lucija
Zalesjak, Majda
Zalokar-Oražem, Cveta
Zibelnik, Marjeta
Zrnić-Klašnja,Tanja
Zupan, Mojca
Žibert, Ksenija
Žohar, Alenka
Žumer, IrenaDodatne informacije o seznamu SlovLit