[SlovLit] Dvoje od Vladimirja Osolnika

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 21 09:27:34 CET 2002


>  -----Original Message-----
> From: Osolnik Vladimir
> Sent: Tuesday, March 19, 2002 4:45 PM
> To: Hladnik Miran
> Subject: drugi dokotrat člana našega Oddelka, ddr. Igorja Grdine
>
> Miran,
> prosim Te da posreduješ slovlitjanom in dr. Zoltanu Janu še zapis in
čestitko ob drugi promociji za doktorja znanosti izr. prof. Igorja Grdine,
člana Oddelka za slovanske jezike in književnosti in predavatelja za predmet
starejša slovenska književnost, ki se je zgodila na današnji dan.

> Iskrene čestitke nadarjenemu in marljivemu kolegu!

 Vladimir Osolnik

=========

----- Original Message -----
From: "Osolnik Vladimir" <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 20. marec 2002 9:19
Subject: FW: predstavitev Pregleda slovenske književnosti Marije Mitrović v
nemškem prevodu, SAZU


>  -----Original Message-----
> From: Osolnik Vladimir
> Sent: Tuesday, March 19, 2002 4:24 PM
> To: Hladnik Miran
> Subject: predstavitev Pregleda slovenske književnosti Marije  Mitrović v
nemškem prevodu, SAZU
>
> Danes je bila v Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani svečana predstavitev
nemškega prevoda obsežne literarnozgodovinske študije Pregled slovenske
književnosti prof. dr. Marije Mitrović, dolgoletne profesorice slovenske
književnosti na Univerzi v Beogradu in od leta 1995 profesorice srbske in
hrvaške književnosti v Italiji (univerzi v Trstu in Benetkah), ki ga je za
nemško govorno področje pri Mohorjevi družbi v Celovcu pripravila prof. dr.
Katja Šturm Schnabl. Ob prisotnosti avtorice in prevajalke je predsednik
SAZU, dr. F. Bernik, pozdravil prisotne in visoko ocenil pomen natisnjene
knjige za nemško in slovensko študentsko in učiteljsko ter drugo bralstvo.
>
> Avtorica je predstavila svoja literarnoteoretična izhodišča pri pisanju
zahtevne in obsežne knjige o tuji, tj. slovenski nacionalni književnosti za
specifičnega srbohrvaško govorečega bralca, prevajalka pa je pojasnila
potrebo po dodatnih opombah in pojasnilih, nujnih za razumevanje slovenskih
specifik pri večinoma neinformiranem nemško govorečem bralcu, ki je ciljni
subjekt te koristne in potrebne novitete: nemško pisana zgodovina slovenske
književnosti prof. A. Slodnjaka (1958)  je namreč praznovala že 40 rojstni
dan. Prof. O. Kronsteiner z solnograjske univerze je kot recenzent v
nemščini in delno slovenščini poudaril visoko starost slovenske književnosti
in slovenskega jezika ter njuno mesto v evropski kulturi, v razpravi pa sta
nato sodelovala prof. J. Rotar in dr. D. Dolinar, ki sta oba poudarila pomen
pričujoče izdaje, znanja in truda avtorice in prevajalke, in izrekla zahvalo
tudi drugim udeleženim v tem za slovensko literarno zgodovino in kulturo
pomembnem podjetju.

> Izrečenim čestitkam, besedam spoštovanja in zahvale se pridružujem.

Vladimir Osolnik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit