[SlovLit] Re: Enopredmetniki

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 30 16:49:23 CET 2002


From: =?iso-8859-2?B?am++ZVN0dWNpbg==?= <joze.stucin na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Subject: Enopredmetni samorastniki
Date: Wed, 30 Jan 2002 12:14:54 +0100


Strinjam se s spo=B9tovanim kolegom Rokom Burjo, s katerim se prebijava =
skozi E-=B9tudij sloven=B9=E8ine tudi tako, da se nama ne mudi preve=E8. =
Zakaj? Iz "banalnega" dejstva, da se je po kon=E8anih obveznostih =
potrebno ponovno vpisati v vi=B9ji letnik in se s tem znebiti zavidljive =
koli=E8ine cekinov. Vsekakor je E-=B9tudij v vseh pogledih sprejemljiv, =
zanimiv, raznovrsten, kakovosten sicer bolj po zaslugi lastne =
iznajdljivosti ... le predrag. Cena =B9tudija ob delu je zagotovo nekaj =
takega, s =E8imer se ni mo=E8 boriti na formalni ravni, saj po vseh =
poizvedovanjih do bistva problema (beri: pra=B9tevila pol milijona SIT) =
nikakor ni mogo=E8e priti. Re=E8e se pa=E8, da je cena tako postavljena =
na temeljih neke finan=E8ne konstrukcije (bog daj, da bi se sesedla!), =
ti pa, pla=E8aj ali pusti, =B9tudiraj ali ostani (slovenisti=E8no) neuk =
itd. Je pa po drugi strani tudi res, da je kon=E8na odlo=E8itev le tvoja =
in (o=E8itno) tudi samo tvoj interes. Nacionalni? Pha, ni=B9trc, prazne =
marnje, ni=E8 od tega, dragi moji, zgolj osebna odlo=E8itev in =BEelja =
po znanju. Vendar je potrebno povedati, da tako solisti=E8no =
=B9tudiranje (na predavanja z rednimi =B9tudenti pa=E8 ni mogo=E8e =
hoditi zaradi obveznosti v slu=BEbi, posebnih predavanj za izredne =
=B9tudente v vi=B9jih letnikih pa tako ali tako ni, ker nas je najbr=BE =
premalo) zahteva od =E8loveka veliko samoiniciativnosti, iznajdljivosti =
in spopadanja s snovmi na popolnoma golih temeljih, ki jih ob=E8asno =
omilijo le kak=B9ni zapiski rednih =B9tudentov ali druga=E8e pridobljeno =
gradivo. Velika ve=E8ina profesorjev je iz prave snovi in so dostopni za =
vsakr=B9no individualno pomo=E8, to pa je najve=E8krat tudi vse, kar =
"kupimo" s =B9olnino. Debata o E- in D- =B9tudiju se mi sicer zdi =
zanimiva, je pa "zanimiv" tudi vidik I-=B9tudija (=3D izrednega), ki =
sploh ni obravnavan kot neka relevantna mo=BEnost, temve=E8 le kot =
privatno =B9ivanje fakultativne malhe, iz katere se skotrlja ve=E8 =
denarja, kot ga pa vanjo pride. Za tako krpanje o=E8itno pridejo prav =
tudi =E8udaki, slovenisti=E8ni samorastniki, znanja =BEeljni =
posamezniki, ki se na poti do =BEeljenega cilja podajo tudi po izredni =
poti.
Se opravi=E8ujem morebitnim bralcem. Malo sem udaril mimo koncepta =
predhodne diskusije, a mi je le=BEalo na du=B9i.
                         Pozdrav, Jo=BEe =
=A9tucin
Dodatne informacije o seznamu SlovLit