[SlovLit] Jarnik in ...

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 30 19:31:28 CET 2001


----- Original Message -----
From: Osolnik Vladimir <vladimir.osolnik na ff.uni-lj.si>
To: Hladnik Miran <miran.hladnik na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, October 30, 2001 9:31 AM
Subject: poročilo o mednarodnem znanstvenem simpoziju o Urbanu Jarniku

Dragi Miran,

morda bo naše kolege in slovlitovce zanimala notica o našem skupnem
znanstvenem mednarodnem simpoziju o življenju in delu slovenskega
pesnika, jezikoslovca, narodopisca in zgodovinarja Urbana Jarnika, ki ga
je na pobudo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca
in ob pomoči oz. sodelovanju Avstrijskega inštituta za vzhodno in
jugovzhodno Evropo na Dunaju - izpostava v Ljubljani dne 26.10.01
pripravil Oddelek za slovanske jezike in književnsoti na Filozofski
fakulteti univerze v Ljubljani.

Življenje in delo zavednega koroškega rojaka, duhovnika in znanstvenika,
je - po uvodnih besedah predstavnika Filozofske fakultete in Oddelka za
slovanske jezike in književnosti dr. Vladimirja Osolnika, dr. Pavla
Apovnika, predsednika Narodopisnega društva Urban Jarnik v Celovcu, dr.
Miroslava Polzerja, vodje Ljubljanske izpostave avstrijskega inštituta
za vzhodno in jugovzhodno Evropo pod prijaznim vodstvom mag. Martine
Piko, predstojnice Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v
Celovcu, osvetlilo osem znanstvenih prispevkov, razdeljenih v tri
vsebinske sklope, literarnega, jezikoslovnega in narodopisnega.
V prvem so nastopili dr. Erik Prunč z univerze v Gradcu, dr. Katja Sturm
Schnabl z univerze na Dunaju in dr. Aleš Bjelčevič z univerze v
Ljubljani ter predstavili svoje referate: Urban Jarnik kot pesnik,
Pojmovanje svobode pri Urbanu Jarniku in Francetu Prešernu in Jarnikov
verz; v drugem sklopu sta dr. Teodor Domej z univerze v Celovcu in dr.
Ludvik Karničar z univerze v Gradcu v izčrpnih referatih Jarnikov odnos
do minljivosti in Urban Jarnik - začetnik koroškega slovenskega
narečjeslovja predstavila njegovo inovativno raziskovalno jezikoslovno
in dialektološko vlogo na Slovenskem. V tretjem sklopu so dr. Marija
Stanonik, dr. Helena Ložar-Podlogar in dr. Marija Makarovič z univerze v
Ljubljani predstavile prispevke: Urban Jarnik v vlogi slovstvenega
folklorista, Jarnikov kritični pogled na poročila o ziljskih šegah in
Urban Jarnik o ziljski noši.
Žal se simpozija ni mogel udeležiti ddr. Wilhelm Baum z univerze v
Celovcu, i je poslal svoj nemško napisan referat Karnten im Zeitalter
von Urban Jarnik tudi v slovenskem prevodu: strokovna javnost se bo z
njegovo vsebino in drugimi referati lahko seznanila po izidu
načrtovanega Jarnikovega zbornika.

Referati so spodbudili veliko zanimanje in tudi živahno razpravo;
filmski trak, na katerega je dr. Naško Križnar posnel kraje oz. postaje
Jarnikovega ustvarjalnega življenja, pa je nazorno prinesel pred nas
podobo Jarnikove rojstne pokrajine in dodatno osvetlil njegovo pomembno
delo.

Vladimir Osolnik

========

Date: Mon, 29 Oct 2001 22:46:51 +0100
From: Jaka Zeleznikar <jaka na jaka.org>
To: slovlit <slovlit na ijs.si>
Subject: _call


Subject:
>     call for papers: science as culture
>  Date:
>     Wed, 24 Oct 2001 15:21:29 +0100
>  From:
>     "Robin Hamman" <robin na cybersoc.com>
>
>
>
> 'Science as Culture' is planning a special issue on the Net. If you have
> anything which you'd like to have considered for publishing in this
> academic journal, please email it to: <L.Levidow na open.ac.uk>.

--
  ,
 lp,
 j,aka
 , http://www.jaka.org/
Dodatne informacije o seznamu SlovLit