[SlovLit] Kaj je to katedra?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 29 10:57:59 CEST 2001


1. Kaj je to katedra
2. Nemška finančna podpora organizaciji mednarodnih strokovnih srečanj v
prostoru jugovzhodne Evrope

=============

1. Kaj je to katedra?

Pri predlogu novega statuta Filozofske fakultete se mi zdi najbolj papirnato
tisto poglavje, ki našteva katedre. Teh je na naši ustanovi, reci in piši,
111 ali dobrih pet na oddelek oziroma skoraj štiri na študijsko smer. Rednih
profesorjev je na FF 55, kar bi po starem razumevanju katedre kot akademske
organizacijske oblike z ordinarijem na čelu pomenilo, da vsak redni profesor
obvladuje kar dve katedri naenkrat. To seveda ni res, ker redni profesorji
pač že dolgo nimajo privilegiranega statusa predstojnikov in so na čelu
kateder tudi učitelji nižjega ranga. Da bi ugotovili, kako velika
organizacijska enota je katedra na FF, delimo število vseh učiteljev (152) s
številom kateder (111): naša statistična katedra je torej sestavljena iz 1,4
učitelja. Ni nam treba k predavanjem na Organizacijo dela, da bi doumeli
nesmiselnost take razdrobljenosti.

Na slovenščini je šest ali sedem kateder (zaradi stalnih napak v seznamu
natančnega števila sploh ni mogoče citirati) in med njimi je taka z več
učitelji samo ena. Druge so iz enega ali največ dveh učiteljev. Svojega
arhiva zapisnikov nimajo -- znano je namreč, da sam s sabo človek bolj redko
organizira delovne sestanke. Sestanke sklicuje v praksi vedno več kateder,
"ki spadajo skupaj", čeprav za tako združevanje ni nobene formalne podlage
in spodbude. Če bi statut FF želel ustrezati dejanskemu stanju, bi samo
registriral obstoječe oblike strokovnega dogovarjanja in slovenisti bi bili
odpravljeni z dvema katedrama; podobno bi se verjetno razumno skrčilo tudi
število kateder na drugih oddelkih.

Do pragmatičnega krčenja kateder ne pride zato, ker statutov inštitucij ne
razumemo kot dokumente, ki artikulirajo in utrjujejo preizkuzšena pravila
igre, ampak jih beremo kot razvojne programe. Nismo namreč navajeni, da bi
organizacija rasla od spodaj navzgor, ampak pričakujemo, da jo bodo
spodbujali programski papirji. Od tod večno odstopanje zapisanega od
dejanskega. Važnejši nam je program kot realnost. Veliko število kateder
vzbuja prijetno iluzijo diferenciranosti in razvitosti stroke, ob čemer
pozabljamo, da marsikatera katedra nima niti enega učitelja. Take prazne
katedre, katedre "in spe" (med njimi se znajdejo celo stremljivi lektorati)
se prepisujejo iz enega statuta v drug statut in dolga leta ohranjajo
upanje, da jih bo nekoč mogoče zasesti z učiteljem. Tudi če se pričakovanje
nekoč uresniči, se izkaže, da so čakale samo na enega prebivalca. Za
naslednjega učiteljskega aspiranta bo treba priskrbeti novo lokacijsko
dovoljenje in vpisati novo vrstico v seznam kateder.

Razdrobljena organizacijska struktura strok ne spodbuja k sodelovanju in
vzajemnemu prilagajanju, ampak podpira individualno in parcialno ter navidez
avtonomno obnašanje učiteljev. Ko asistent postane učitelj, se lahko zapre v
vrtiček svoje katedre in je tam srečen in samozadosten v svojem malem
gospodarstvu, skratka, ni se mu več treba ozirati na druge. Neučinkovitost
in nevplivnost humanističnih strok je v veliki meri mogoče pripisati prav
dejstvu, da se tu veliko teže kot v drugih strokah ljudje dogovarjajo za
skupne projekte.

Na neživljenjskost obstoječega seznama kateder sem že večkrat opozarjal,
vendar ni prišlo do nobenih sprememb. Tudi za naprej se sprememb ni
nadejati, saj nam je pomembnejša iluzija samostojnosti kot pa
kooperativnost. Če naj ima statut tudi programsko dimenzijo, bi jo želel
videti v takem racionalnem popisu osnovnih organizacijskih oblik, ki
sodelovanje in dogovarjanje spodbujajo, ne pa hromijo.

mh
==========

2. Nemška finančna podpora organizaciji mednarodnih strokovnih srečanj v
prostoru jugovzhodne Evrope

Humanistične ali družboslovne strokovne konference, ki jih organizirajo
humboldtovci, lahko zaprosijo Nemce za izdatno finančno podporo v višini
40.000 DEM. Večina udeležencev mora biti iz Albanije, Bosne, Bolgarije,
Jugoslavije, Hrvaške, Slovenije, Romunije in Madžarske. Natančnejše
informacije na naslovu
http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/stip_aus/thyssen.htm. Kot
nekdanji humboldtovec ponujam svoj servis in prosim za predloge.

mh

Dodatne informacije o seznamu SlovLit