[SlovLit] Pravopis in racunalnik

Babič Matjaž matjaz.babic na ff.uni-lj.si
Pon Feb 5 20:14:38 CET 2001


V dokaz, da so se o sprejemanju oblik in besed v knjižni jezik prepirali že
Rimljani, bi si dovolil citirati rimskega ueitelja govorništva Kvintilijana
(Govorniška vzgoja, I, 6, 43-45):
"Smešno bi bilo, ee bi imeli jezik, ki so ga ljudje govorili, raje kakor
jezik, ki ga ljudje govorijo zdaj. In kaj je konec koncev stari jezik
drugega kakor stara govorna raba? Toda tudi tukaj ne gre brez razsodnosti:
najprej je treba sploh ugotoviti, kaj je tisto, eemur pravimo govorna raba.
Ee ima podlago zgolj v tem, kar poene veeina, bo to slaba šola ne samo za
govor, ampak tudi - to je še pomembneje - za življenje. /.../ Zato: kakor
puljenje dlak, stopnieaste prieeske in pijaneevanje po kopališeih, najsi se
je še tako razpaslo po Rimu, nikdar ne bo sprejemljivo obnašanje, ker je vse
to graje vredno (eeprav imamo sicer navado umivati se, striei se in hoditi
na veeerje), tako tudi v govorjenju tistega, kar se je napaeno ustalilo v
množici, ne bomo sprejeli za jezikovno pravilo. /.../ Zato bom imenoval
'govorna raba' tisto, o eemer soglašajo izobraženci, podobno kot je v
življenju soglasje poštenih."

K pravopisu: kako lepo bi bilo, ko bi kdo pripravil izvleeek najpomembnejših
pravopisnih pravil (na kakšnih šestih ali sedmih straneh), da bi jih lahko
tiskali v rokovnikih podobno, kot se tiskajo datumi državnih praznikov,
izbruhov vulkanov ipd. ali navodila za prvo pomoe! Taki napotki bi bili
sicer nepopolni in ne bi zajemali vseh možnih napak, a morda bi jih (za
razliko od bolj ali manj poklicnih pisateljev, lektorjev in ueiteljev)
uporabljali tudi tisti, ki jim sicer ni eisto vseeno, kako pišejo, a se jim
zdi cela knjiga malo prevee za iskanje pravopisnih pravil.

In za konec še okrog raeunalnikov. Lani poleti je bila v Frankfurter
allgemeine Zeitung objavljena naslednja pesem:

Paint the

Paint the sun
the type of perfection
the type of depressed moods
the type of teacup tapping
the type of soft pillows
type of water
of force
of light
soft parade of trees
contempt
for a burn, a sod of life

Kar dobra, ne? Baje jo je zložil neki raeunalniški program po vnaprej
pripravljenem algoritmu.

Lep pozdrav,

Matjaž Babie
Dodatne informacije o seznamu SlovLit