[SlovLit] Se o dvopredmetnosti

Babič Matjaž matjaz.babic na ff.uni-lj.si
Tor Jan 30 12:15:11 CET 2001


Da razprave o dvopredmetnem študiju še dolgo ne bo konec, kaže med drugim
tudi pricujoci prispevek o odgovoru, v katerem dr. Mihevc podaja zanimive
predloge za rešitev bistvenih vprašanj.

1.) Motivacija: tisti, ki učimo na oddelkih, na katere se veliko študentov
vpisuje, ker ne morejo tja, kamor bi radi, imamo to vprašanje ves čas pred
očmi. Vemo, da je tako stanje samo začasno. Takih študentov takrat, ko se bo
bistveno zmanjšal vpis tudi na naši fakulteti, ne bo več, zato se zavedamo,
da nima nobenega smisla graditi prihodnost oddelka na vpisu po sili. Po
drugi strani bi lahko izkazali (straho)spoštovanje tistim študentom, ki se
skozi študij prepiflajo. Kdor se vpiše na staro grščino, ker se ne more
drugam, in študij konča, čeprav ga stara grščina ne zanima in čeprav mu ne
bo čisto nič pomagala pri iskanju službe (upanje na dobro službo kot -
dodatna ali nadomestna - motivacija tukaj torej odpade), je pokazal izjemno
vztrajnost in odločnost, ki si zaslužita pohvalo.
Kolikor vem, so prav učitelji na manjših oddelkih zelo trudijo za
popularizacijo stroke, zanimiva. predavanja in individualno delo s študenti.

2.) Študijsko svetovanje bi bila zelo dobra rešitev, če bo le dovolj
usposobljenih ljudi (gl. tudi točko 3).

3.) Ukinitev dvopredmetnosti in enopredmetnosti v današnjem smislu bi bila
načeloma sicer možna, a bi zahtevala globinsko prestrukturiranje, takorekoč
(programsko in kadrovsko) rekonfiguracijo fakultete, vendar za to v danih
razmerah  ni ne prostorskih ne kadrovskih ne finančnih možnosti in, kot je
videti, še kar nekaj let ne bo nič bolje.
Kar zadeva zaposlitev in kombinacijo predmetov, smo postali na FF precej
nezaupljivi. Kaj je danes v Sloveniji, državi na pragu evropske skupnosti,
bolj potrebno in kdo ima več možnosti za zaposlitev kot prevajalci? In
vendar država meni, da ji ni treba denarno podpirati študija na Oddelku za
prevajalstvo FF, češ da se za to "ni nihče pismeno obvezal". 
Veseli bi bili, ko bi nam kdo v Sloveniji lahko karseda natančno povedal
npr:
- kakšne bodo kadrovske potrebe šolstva v naslednjih desetih letih
(programov ne moremo predelovati, če se bo čez tri ali štiri leta morda že
vse drugače);
- kakšno bo zaposlovanje v državni upravi v naslednjih desetih letih, zlasti
glede na pričakovani vstop v EU;
- kakšni naj bi bili diplomanti in kaj naj bi znali, da bodo lahko dobili
službo v slovenskih večjih in srednjih podjetjih v naslednjih desetih letih,
t. j. kakšni so strateški načrti za razvoj gospodarstva v Sloveniji po
vstopu v EU.
Nam lahko kdo v Sloveniji to pove? Če ne, bomo sestavljali module samo po
tem, kar sami trenutno vemo ali po tem, kar se nam zdi, da bi lahko bilo v
naslednjih letih. Vse te podatke bi nujno potrebovali tudi tisti, ki bi bili
na FF zadolženi za študijsko svetovanje in usmerjanje pri vpisu.

4.) Res se precej študentov FF zaposli že pred diplomo. To je pač posledica
trenutne kadrovske stiske v šolah in trenutne konkurence med njimi. Resda
nekateri (ne vsi) izmed njih diplomirajo, a s slabšim uspehom, kot bi ga
dosegli, ko bi se ukvarjali samo s študijem.
Da mora študent na dvopredmetni smeri izdelati dve diplomski nalogi, res ni
prav. Uradno se tukaj najbrž ne da narediti nič, ker morat biti smeri
enakovredni v vseh ozirih. Še najsprejemljivejša rešitev je usmerjanje v
skupno diplomsko nalogo, ki velja za obe smeri. Vedno se sicer ne da, a v
večini primerov se kaj najde, če sta pripravljeni obe strani.

Lep pozdrav,

Matjaž Babič
Dodatne informacije o seznamu SlovLit