[SlovLit] Dve berili in misli ob njih

Jaka Zeleznikar zeleznikarj na mila.ljudmila.org
Ned Jan 21 18:07:10 CET 2001


Miran Hladnik wrote:

> =========
> 
> Pravi umetnik je vzvi¹en nad dru¾bo
> 
> Pregledujem zapiske, ki sem si jih pred leti napravil ob branju Mrtvega
> ognjenika (1944) Davorina Ravljena. Glavna oseba povesti je kipar Mirt, ki
> prezira svoje stranke. Poznano: prim. Cankar, Makarovièeva ... Ali mora biti
> ustvarjalec res v konfliktu z dru¾bo ali "nerazumljen od dru¾be" ali "daleè
> pred svojim èasom", èe hoèe imeti na ©entflorjanskem status pravega
> umetnika?

Zivemu umetniku bolj koristi, èe zleze v rit ustreznim osebkom (kritiki, kustosi, mediji...).


> Primer takega odnosa z okoljem je med drugimi Ema Kugler,
> re¾iserka video filmov, ki bo dobila leto¹njo Pre¹ernovo nagrado za kulturne
> dose¾ke. Èe se ¹e spomnite, je pred kak¹nim letom ali dvema poskrbela za
> medijsko odmevnost svojega spora s stanodajalci. V nekaj mesecev starem
> intervjuju smo lahko prebrali, da avtorica pravzaprav ne ve in je to ne
> zanima, kdo hrani njene filme, od katerih je zadnji dr¾avo stal okrog 20
> milijonov sit. Prav dosti kulturno ozave¹èenih domorodcev njenega dela ni
> videlo ali pa nisem spra¹eval pravih ljudi. (Mimogrede: kdo od vas 230
> slovlitjanov si je ¾e kdaj ogledal film bodoèe nagrajenke?)

jaz sem, veè njih, pa še kako predstavo/performance povrh


> Moje vpra¹anje
> se glasi, ali je sploh potrebno, da "davkoplaèevalci", "dr¾avljani" ali
> "narod" (da o ljudstvu ne govorimo) pozna delo Pre¹ernovih nagrajencev ali v
> njem celo u¾iva?

ne, naj gleda kdor ga zanima

[kako kdo in zakaj pa kdo kje in kako vzbuja zanimanje pa je druga stvar]

> Saj pravi umetniki po definiciji ne ustvarjajo za svoj èas,
> ampak za naslednje generacije?

umetniki delajo v svojem casu za svoj cas. zares jih razume malo ljudi [isto kot v znanosti],
mase pa dolocene zamisli sprejmejo šele zelo posredno, to se meni ne zdi nic cudnega, da taksna pot vzame veliko casa.


> ==========
> 
> Bi si dali implantirati, recimo, slovar?
> 
> V Sobotni prilogi Dela prebiram drugi del futuristiènega èlanka Jarona
> Lanier [...] tranili
> sami naslednji dan. Jaz ne bi okleval, kaj pa vi, dragi slovlitjani?

Humanistièno vprašanje v tem primeru verjetno ne bi bilo:
- vgraditi slovar ali ne?
ampak:
- naj si vgradim komercialni slovar (ala Microsoft) ali raje takega 'open source'? hm...
- naj si dodam spisek anarhistiènih besed/konceptov tega jezika? Ali ne?
- psovke?
- modul za pravopis?
ali:
- ali me zares zanima 'upgrade' anglešèine, ki ima sedaj tudi dvojino?
- ali naj si vgradim modul slovenscine brez dvojine (zazeljeno zaradi vecje kompaktibilnosti z Evropsko skupnostjo?)

in pa recimo:
- naj si vgradim modul dialekta kriminalnih zdruzb, saj vem, da ni legalen, a me zanima?
- naj uporabim ilegalno kopijo legalnega modula jezika ali naj si kupim licenco?
itd

klik,
jaka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit