Fw: [SlovLit] Spletne novice februar_2

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Feb 29 20:40:25 CET 2000


----- Original Message -----
From: JURE <jure.zupan na ki.si>
To: 'Miran Hladnik' <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, February 29, 2000 7:06 PM
Subject: RE: [SlovLit] Spletne novice februar_2


Zanimivo vprašanje, vendar se mi zdi, da je postavljeno napačno oziroma
nepopolno.

Še ena tema za diskusijo: ali veličina predmeta daje tehtnost
literarnovednemu razpravljanju? Konkretno: ali odločitev za razpravlanje o
Prešernu v temelju ponuja boljše možnosti za relevantne znanstvene rezultate
kot odločitev za analizo kakšnega avtorja druge ali tretje pesniške lige.

Vprašane ali veličina predmeta daje tehtnost razpravljanju oziroma dejstvo,
da razpravljamo o Prešernu in ne recimo o Koseskem ali XY-pesniku, ki se na
slovenskem pojavlja dandanes, je stvar teme razprave in hipoteze, ki jo
želimo potrditi ali ovreči. Bojim se, da danes večini slovesnkih
raziskovalcev ni jasno, kaj so osnovne znanstvene dejavnosti. Prva in
bistvena znanstvena dejavnost je postavitev hipoteze. Če te ni, je vse
ostalo le kavarniški pogovor.

Postavitev hipoteza navdno sledi dolgotrajnemu študiju ali raziskavam nekega
(nekih) znastvenega(ih) vprašanj(a). Šele potrditev ali zavrnitev
postavljene hipoteze in posledice enega od obeh izhodov, lahko opredelimo
kot "tehtnost" razprave ali "veličino" vprašanja

 Če hipoteze ni, je še ni, ali je še nismo (niso) postavili, ali pa hipoteze
ni zaradi kateregakoli drugega razloga, o "tehtnosti" razprave ne moremo
soditi.

Lep pozdrav

Jure ZupanDodatne informacije o seznamu SlovLit