[SlovLit] O znanosti in metodah

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Feb 20 22:22:43 CET 2000


1. Tehnični napotek

2. Spletka

3. Znanost : "znanost"

4. Metode in programi književnega pouka

======================

1. Tehnični napotek

Ko odgovarjate na sporočila z ukazom odgovori/reply, se v vašem odgovoru pojavi tudi pismo, na katerega ste želeli odgovoriti. Izbrišite iz tega vse, kar ni neobhodno potrebno za razumevanje odgovora; v nasprotnem postanejo sporočila predolga in nepregledna.

2. Spletka

Iskanje po slovenskem zgodovinskem romanu se je preselilo na naslov http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/zgrom/zgrom.html. Zbirko počasi čistim -- pripombe zaželene.

3. Znanost : "znanost"

Odgovarjam Alešu Bjelčeviču, ki je diskutiral na temo znanosti in "znanosti". Sam se seveda ne prištevam med tiste literarne zgodovinarje, ki svoje poslanstvo izpolnjujejo z odkritjem iracionalnega jedra besedila, vidim pa, da literna veda ni edina stroka, kjer je tak pogled vsakdanja možna praksa: v predzadnji in zadnji številki revije fnm (Filozofija na maturi) je mogoče prebirati podobno soočanje med racionalno nastrojenimi učitelji filozofije in kolegom, ki je deklarira "zavezanost neizrekljivemu" in zagovarja iskreno patetičen, prizadet, pričevanjski, skorajda religiozni odnos do svojega predmeta. Menda se ne motim preveč, če tej drži med literarnimi zgodovinarji pripišem tudi poudarjeno zahtevo po poučevanju in utrjevanju literarnega kanona. V religioznem sistemu bi bila zahtevi po kanonu primerljiva zahteva po ortodoksnosti. Fiksacija pouka književnosti na književne korifeje pričakuje od dijaka občudovalni odnos in tako hromi njegovo lastno interpretativno dejavnost. Učitelj se znajde v vlogi poznavalca nedosežnih literarnih vrednot in uspe za sabo potegniti le pičle nadarjene in podobno ekskluzivistično naravnane posameznike, razred pa se bo medtem zabaval po svoje. To pa je za današnji čas nesprejemljiv položaj, ki nas ne straši samo v primeru, če si vzamemo za vzor obnašanje svetopisemskega pastirja, ki je bil zaradi ene ovce pripravljen zapustiti celo čredo. 

4. Metode in programi književnega pouka

Na posvetovanju o metodah in programih književnega pouka, ki je bilo v petek v prostorih FF v organizaciji Društva za primerjalno književnost, so imeli glavno besedo šolniki, osrednja tema pa je bila, po mojem občutku, do katere mere naj se literarne teme v šoli prilagodijo interesom mladine, koliko pa od dijakov terjati obvladovanja zahtevnejših vsebin. Zdi se, da bo resnica in s tem uspešnost pouka nekje vmes. 

Naj izkoristim tole priložnost še za kritično refleksijo dveh diskusijskih nastavkov. Zelo mimogrede je bilo ujeti tezo, da bi bilo treba povečati delež evropskih vsebin zaradi našega vključevanja v Evropsko skupnost. Seveda take zahteve Evropa ne more izreči, ne da bi pri tem pozabila na temeljna določila svoje eksistence, ki je prav v kulturnem pluralizmu. Zato je treba s takim argumentom za zmanjšanje deleža slovenskih avtorjev v korist tujih kar hitro v koš, spominjajoč se pri tem neslavno propadlih "skupnih jeder" v ranjki Jugoslaviji. K streznjenju naj prispeva tudi pogled v učne programe v gimnazijah držav Evropske skupnosti, da ameriške nerazgledanosti po tujih literaturah ne omenjamo. 

Kolegi so prepričljivo zavrnili tudi pomisel, da bi dijakom zbudili zanimanje za književnost, če bi jim namesto tradicionalnih slovenskih "ruralnih" tem ponudili "urbane" teme. Ni čisto jasno, ali bi to pomenilo namesto Jurčičevega Sosedovega sinu dati za domače berilo njegovo Hčer mestnega sodnika, ali bi to pomenilo zamenjati vse slovenske avtorje s tujimi, ker je s stališča kakšne francoske svetovljanske literature pač vsa slovenska literatura ruralna, ali pa morda vsebine bolj kmečkega 19. stoletja nadomestiti z vsebinami bolj meščanskega 20. stol. Kakor koli že: dijaki bodo imeli več od tistih besedil, ki jih bodo razumeli -- glede razumljivosti pa niso abstraktni mojstri 20. stoletja nič na boljšem kot jezikovno in problemsko odmaknjeni mojstri 19. stoletja. 

miran

-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20000220/32604436/attachment.html 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit