[Solomonov Seminar] 118. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Mon Apr 21 22:05:19 CEST 2003


Vabim vas na 118. Solomonov seminar, ki bo v
torek, 22. aprila 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni
na http://solomon.ijs.si/

Tokrat bomo gostili ze drugic Bogdana Sobana, ki
s programi ustvarja racunalnisko umetnost. Predstavil
bo svoja novejsa dela in pristope.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bogdan Soban:
   UMETNO USTVARJANJE
   Algoritemski pristopi pri generiranju slik

Generativna metoda pozna dva osnovna pristopa pri nacrtovanju in razvoju
programov: pragmaticnega in algoritemskega. Pri pragmaticnem pristopu
avtor programa predvidi rezultat (na primer abstrakcija iz raznobarvnih
kvadratov), generativni proces mu samo omogoci ustvariti neskoncno
stevilo variant abstraktne slike sestavljene iz kvadratov. Pri
algoritemske pristopu je prakticno nemogoce na osnovi uporabljenih
matematicnih izrazov predvideti rezultat ne po oblikovnih in ne po
barvnih elementih oziroma bi zahtevalo zamudno preracunavanje. Prav
zaradi tega so rezultati kot likovne podobe veckrat presenetljivi in je
njihovo izpopolnjevanje mozno z uporabo empiricnih metod.

Osnovni princip delovanja mojih programov je risanje barvne tocke na
ekran (dolocanje barve in pozicije). Barvni algoritem je obicajno
dvonivojski: na prvem nivoju izracunam vrednost za barvo na osnovi
matematicnih izrazov, na drugem pa uporabim razlicne moznosti barvanja,
ki jih ponuja Visual Basic. Isti matematicni izraz se v razlicnih
algoritmih barvanja popolnoma drugace vizualizira. Medsebojno krizanja
algoritmov barvanja na nivoju ploskve ali tocke omogoca doseganje
oblikovno in barvno zanimivih kompozicij. Z linearnim postprocesiranjem
slike dosegam spreminjanje barve in oblike, uporaba metode »cellular
automata« pa povzroci razvoj popolnoma nove slike v tipicni slikarski
tehniki. Trodimenzionalnost objektov dosegam z uporabo logaritemske
funkcije, ustvarjanje pogledov na virtualne pokrajine pa mi omogoca
uporaba rekurzivne metode. Razlicni nacini obdelave ekrana imajo bolj
predstavitvene ucinke, pri rekurzivni metodi pa vplivajo tudi na izgled
slike. Razvoj algoritma za »sprehajanje« po neskoncni sliki odpira nove
paradigme ustvarjanja brez omejitve dimenzije slike.

Omenjeni mehanizmi in postopki bodo predstavljeni v sklopu uvodne Power
Point prezentacije in v nadaljevanju demonstrirani s poganjanjem
programov »v zivo«.More information about the Solomonov-seminar mailing list