[Solomonov Seminar] 116. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Sun Apr 6 15:16:53 CEST 2003


Vabim vas na 116. Solomonov seminar, ki bo v 
torek, 8. aprila 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/
 
Tokrat nam bodo kolegi iz Fakultete za elektrotehniko
predstavili zelo popularno in atraktivno temo - robotski nogomet.
Po svoji naravi sodi robotski nogomet v polje umetne inteligence, 
avtonomnih agentov in robotike - pri koncni resitvi pa je treba 
integrirati znanja iz se cele vrste drugih podrocij.
Podrocje se razvija iz srede devetdestih let predvsem preko
vsakoletnih tekmovanj, kjer raziskovalci prinesejo svojo ekipo
robotov, ki tekmuje z drugimi ekipami. Vse skupaj je po eni strani
zelo zabavno, po drugi strani pa mobilizira precej znanstvenikov,
ki razvijajo precej zahtevno tehnologijo - tako razvita tehnologija 
je uporabna npr. za robote, ki jih posiljajo na Mars, ki se morajo 
samo-organizirati in prilagajati neznanim situacijam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Drago Matko, Gregor Klancar in Marko Lepetic (ULj, FE)

   Robotski nogomet - uporaba razlicnih tehnologij

Robotski nogomet predstavlja idealen poligon za preiskusanje 
novih tehnologij. Podrocje je interdisciplinarno, saj vsebuje 
stevilna podrocja  kot, npr.: razvoj in integracijo novih senzorjev, 
umetni vid, obdelavo slik, racunalnistvo in informatiko, umetno 
inteligenco, inteligentno vodenje, komunikacije, robotiko, mehatroniko,  
adaptivne sisteme, samoucece se sisteme,  umetno zivljenje, kolektivno 
obnasanje, modeliranje okolja, navigacijo, itd. Najvecji izziv 
predstavlja razvoj strategij in planiranje akcij, saj se morajo roboti 
gibati gladko in z dolocenim ciljem, celotni sistem pa se mora prilagoditi 
okolici, razpoznati stanje na igriscu in ustrezno ukrepati. Dokaj mlado 
strokovno podrocje na to tematiko se imenuje >Multi agentni sistemi-MAS<.
Predavanje bo vsebovalo predstavitev robotskega nogometa ter povzetek 
dosedanjih dosezkov. Sledil bo opis zasnove programske opreme, opis 
vodenja mobilnih robotov na nizjem in na visjem nivoju, koordinacije, 
strategije igre ter vedenjske robotike (kognitivna, odzivna). 
Nato bomo predstavili simulacijo igre robotskega nogometa (nacin 
modeliranje raznih trkov) ter njeno uporabo pri razvoju strategije igre. 
Zadnji del predavanja bo posvecen uporabljenim algoritmom pri sledenju 
robotov spomocjo globalnega vida.More information about the Solomonov-seminar mailing list